Livsmedel

Vår konsumtion av livsmedel har stor inverkan på förbrukningen av energi- och naturresurser i världen liksom på naturens mångfald och bärkraft. Genom valet av livsmedel är det relativt lätt att påverka i en klimatanpassad riktning.

Att konsumera ekolo­giska produkter bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och naturresurserna. Inom den ekolo­giska produktionen används inte konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Ett ekologiskt jord­bruk förbrukar i regel också mindre energi än ett konventionellt.

Inom Region Västernorrland ska andelen ekologiska livsmedel vara 40 procent senast 2019. Målsättningen är också att av livsmedelsinköpen ska fem procent vara rättvisemärkt.

Fairtrade

2018 blev Region Västernorrland diplomerad Fairtrade-region. Det innebär att det arbetas för att se till att konsumtionen inom regionen främjar mänskliga rättigheter, etisk konsumtion och rättvis handel. Regionen ska leva upp till krav på ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete och erbjuder ett utbud av rättvis handel-produkter inom regionen.

Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Mer information på Fairtrades webbplats (faitrade.se)


Tillbaka till toppen