Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Miljö- och energiredovisning

Region Västernorrland arbetar målmedvetet och resultatinriktat för att nå de uppsatta miljömålen. Som en del i det arbetet följs miljöarbetet upp varje år för att se att alla verksamheter är på rätt väg.

Utifrån regionens miljö- och energipolicy antog regionstyrelsen en miljö- och energiplan med ambitiösa mål till 2019. I fokus för miljöarbetet stod energieffektivisering, transporter inklusive tjänsteresor, hantering av kemikalier, lustgas och läkemedel samt miljöanpassad upphandling och hållbara inköp. För varje miljöområde finns en vision och miljömål som varje förvaltning brutit ner till mer detaljerade miljömål och åtgärder i samband med miljöledningsarbetet.

Varje år sammanställs resultaten av regionens miljöarbete i en miljö- och energiredovisning som redovisas för regionstyrelse och regionfullmäktige.

Miljö- och energiredovisning 2015-2019 (pdf)

Miljö- och energiredovisning 2018 (pdf)

Miljö- och energiredovisning 2017 (pdf)