Miljöutbildning för medarbetarna

Region Västernorrland är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Det innebär att vi arbetar strukturerat med miljöfrågor och lever upp till de miljökrav som ställs på verksamheten. Som ett led i arbetet har vi tagit fram en grundläggande miljöutbildning för alla medarbetare.

Miljöutbildningen har rönt en hel del uppmärksamhet, både internt och såväl hos regioner som kommuner. Vi delar med oss av filmerna här, det är dock inte tillåtet att ändra/kopiera innehållet. Rättigheterna tillhör Region Västernorrland.

Vårt upplägg

Utbildningspaketet riktar sig till alla medarbetare. Paketet består av sex delar, var och en med en film och ett anslutande studiematerial som ska användas vid arbetsplatsträffar eller liknande. Ambitionen med utbildningssatsningen är att väcka och kanalisera intresset för hållbarhetsfrågor. Det är en förutsättning för kvalitet i införandet av miljöledningssystem. De frågor som berör behöver diskuteras och bearbetas på arbetsplatsen, av hela arbetslaget.

Utbildningsfilmer miljö

Del 1 - Introduktion

 

Del 2 - Energi


Del 3 - Kommunikation, IT och resande

 
Del 4 - Hållbara inköp och avfall 


Del 5 - Läkemedel och kemikalier


Del 6 - Hur går vi vidare?


Tillbaka till toppen