Transporter och resande

Region Västernorrlands transporter består av personalens arbetsresor, tjänsteresor, ambulanstransporter, patientresor samt leveranser och transporter av exempelvis tvätt, post och varor.

Utsläppen från transporter bidrar förutom till växthuseffekt även till försurning, förgiftning och övergödning. Att inte resa alls är naturligtvis det allra bästa för klimatet och för att kunna upprätthålla kontakter och kommunikation utan att resa över vårt stora län finns idag stora möjligheter till distansmöten av olika slag i regionen.

Telefonkonferenser har ökat betydligt de senaste åren. Även videokonferenser har ökat kraftfullt genom att fler sammanträdesrum utrustats med videoutrustning.

Regionen är en stor intressent i Kollektivtrafikmyndigheten vilket gör alla kollektivresor i länet till en angelägenhet för oss.

Intern klimatkompensation för tjänsteresor

För att stimulera klimatsmarta resvanor tillämpas intern klimatkompensation för tjänsteresor. Ett extra klimatpålägg på bil- och flygresor bidrar till att de som väljer att åka kollektivt med företagskort åker gratis på Din Turs busslinjer och regionaltåg. Pengarna från och till de olika aktiviteterna hanteras via ett klimatkonto. Verksamheterna har möjlighet att söka pengar ur klimatkontot för att finansiera klimatåtgärder som berör regionens tjänsteresor.

Målet till 2019 är att klimatpåverkan från tjänsteresor ska minska med 30 procent jämfört med 2013. Intern klimatkompensation är en satsning för att nå klimatmålet. 

Going to Ö-vik

Vill du veta hur du reser med kollektivtrafiken i Västernorrland? Följ med när Jens Nilsson åker till Örnsköldsvik! 

Filmen Going to Ö-vik är ett samarbete mellan Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland (Din Tur), Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland.

Relaterad information

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland (dintur.se)


Tillbaka till toppen