Regionens miljöorganisation

Region Västernorrland insåg tidigt behovet av en tydlig organisation kring miljöarbetet. I vårt fall innebär det bland annat central miljösamordning, med miljösamordnare och miljöombud ute i verksamheterna.

Miljö- och hållbarhetsenheten är placerad under förvaltningen Regional utveckling och består av hållbarhetschef, hållbarhetssamordnare, hållbarhetshandläggare, miljöcontroller och Energikontoret Västernorrland med två projektledare.

Miljö- och hållbarhetsenheten fungerar som stödfunktion för regionens hållbarhetsarbete. Samverkan sker med aktörer i Västernorrland för hållbar utveckling i länet. Energikontoret Västernorrland verkar för förnybara energilösningar samt energieffektivisering på lokal och regional nivå.

Regionfullmäktige fastställer miljö- och energipolicyn samt hållbarhetsplanen. Arbetet med hållbarhetsplanen följs upp via nämnder och styrelsen via årliga handlingsplaner. 

Region Västernorrland är certifierade enligt ISO 14 001. Regiondirektören har ansvar för att miljöarbetet fungerar inom hela organisationen och att det sker en kontinuerlig uppföljning, rapportering och utveckling med ständiga förbättringar. Miljöansvaret är en integrerad del i varje chefs linjeansvar och det förutsätts ett brett deltagande av samtliga anställda. Som ett chefsansvar ingår dessutom att se till att de anställda får möjlighet att delta på utbildningar inom området.

Inom varje förvaltning finns en miljösamordnare samt på varje enhet ett miljöombud, vars uppgift är att stödja chefer i miljöarbetet.

Kontaktpersoner

Sofia Mackin, hållbarhetschef
Telefonnummer: 0611-845 08, 070-283 11 48
E-postadress: sofia.mackin@rvn.se

Jutta Zeilon, hållbarhetssamordnare
Telefonnummer: 0611-800 44, 073-275 33 72
E-postadress: jutta.zeilon@rvn.se

Sandra Åslin, hållbarhetscontroller
Telefonnummer: 073-556 69 66
E-postadress: sandra.aslin@rvn.se

Linda Knutar, miljöcontroller och miljösamordnare, Regional utveckling
Telefonnummer: 0611-802 06, 073-270 95 27
E-postadress: linda.knutar@rvn.se

Erik Norin, miljöcontroller 
Telefonnummer: 0611-800 03, 070-621 78 87
E-postadress: erik.norin@rvn.se

Nathalie Nygren, miljöcontroller
Telefonnummer: 076-103 53 54
E-postadress: nathalie.nygren@rvn.se

Maria Ljung, miljösamordnare och strateg, Regionledningsförvaltningen
Telefonnummer: 073-091 03 05
E-postadress: maria.ljung@rvn.se

Oskar Lindberg, projektledare och strateg, Energikontoret
E-postadress: oskar.lindberg@rvn.se


Tillbaka till toppen