Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionens miljöorganisation

Region Västernorrland insåg tidigt behovet av en tydlig organisation kring miljöarbetet. I vårt fall innebär det bland annat central miljösamordning, med miljösamordnare och miljöombud ute i verksamheterna.

Regionens fullmäktige fastställer miljö- och energipolicyn. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att målen i miljö- och energiplan förverkligas och att regionen lever upp till gällande lagstiftning, samt ansvarar för att miljöarbetet tillförs resurser. En politisk referensgrupp, Hållbarhetsberedningen, finns för att följa genomförandet av målen i miljö- och energiplanen.

Regiondirektören har ansvar för att miljöarbetet fungerar inom hela organisationen och att det sker en kontinuerlig uppföljning och rapportering. Miljöansvaret är en integrerad del i varje chefs linjeansvar och det förutsätts ett brett deltagande av samtliga anställda. Ett viktigt inslag är att regionens miljöarbete ska kännetecknas av ständiga förbättringar. Som ett chefsansvar ingår dessutom att se till att de anställda får möjlighet att delta på utbildningar inom området.

Miljö- och hållbarhetsenheten består av hållbarhetschef samt tre miljöcontrollers som är placerade vid Regional utveckling. Miljö- och hållbarhetsenheten fungerar som stödfunktion för regionens miljö- och energiarbete.

Varje förvaltning ska ha en egen miljösamordnare och dessutom ska det finnas miljöombud ute på de olika arbetsplatserna. Miljöombuden är kontaktpersoner och informatörer för miljöarbetet och fungerar som en kanal mellan den egna arbetsplatsen och förvaltningens miljösamordnare.

Kontaktpersoner

Sofia Mackin
Hållbarhetschef
0611-845 08
070-283 11 48
sofia.mackin@rvn.se

Jutta Zeilon
Hållbarhetshandläggare
0611-800 44
073-275 33 72
jutta.zeilon@rvn.se

Linda Knutar
Miljöcontroller 
0611-802 06
073-270 95 27
linda.knutar@rvn.se

Erik Norin
Miljöcontroller 
0611-80003 
070-6217887
erik.norin@rvn.se

Nathalie Nygren
Miljöcontroller
076-1035354
nathalie.nygren@rvn.se

Jan Lindberg
Energicontroller
0611-802 90
070-577 15 89
jan.lindberg1@rvn.se

Ali Qadiri
Hållbarhetssamordnare
0611-803 22
ali.qadiri@rvn.se 

 

Miljösamordnare

Folktandvården:

Miljösamordnare 
Febe Nyman
0611-803 79 
febe.nyman@rvn.se

 

Regional Utveckling:

Miljösamordnare
Linda Knutar
0611-802 06
073-270 95 27
linda.knutar@rvn.se

 

Regionledningsförvaltningen:

Miljösamordnare
Sara Lindskog
076-771 75 73
sara.lindskog@rvn.se

 

Primärvården:

Miljösamordnare
Per Hoppman
0660-29 26 29
070-547 70 46
per.hoppman@rvn.se

 

Rättspsykiatriska regionkliniken:

Miljösamordnare
Jim Nordin
060-149767 
076-8680718
jim.nordin@rvn.se

Specialistvården:

Sara Norberg
073-625 66 74
sara.norberg@rvn.se