Agenda 2030 i Västernorrland

Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland samverkar i arbetet med Agenda 2030. Målet är att arbeta med Agenda 2030 i riktning mot ett långsiktigt hållbart Västernorrland.

Regionen och länsstyrelsen vill förstärka möjligheterna att nå Agenda 2030 målen i Västernorrland genom

  • att lyfta Agenda 2030 i relevanta nätverk 
  • kompetensutveckling i form av kunskapsdagar
  • erfarenhetsutbyte i Västernorrland 

Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Projektet startades 2018 av FN-förbundet i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Under 2019 samarbetar Glokala Sverige med totalt 96 kommuner och regioner där Region Västernorrland är en av regionerna som deltar.

Utbildningar kommer att genomföras under november månad, interna tillfällen för anställda och politiker men även en regional träff tillsammans med länets kommuner och länsstyrelsen. Den regionala träffen, som sker den 19 november 2019 i Regionens hus, syftar till att få information och kunskap om Agenda 2030, synliggöra det arbete som pågår samt diskutera hur vi går vidare. Dagen kommer att innehålla föredragningar, workshopar och tid för erfarenhetsutbyte.

Inbjudan till den regionala träffen har gått ut till samtliga kommuner i länet samt till länsstyrelsen.

Hur väl uppfyller vi målen idag?

Idag arbetar både länsstyrelsen och regionen med att integrera Agenda 2030 arbetet internt. I länet arrangerar vi kunskapsdagar för att öka kännedomen och kunskapen om de globala målen. 

Ta del av Region Västernorrlands GAP-analys (pdf)

Länsstyrelsen Västernorrlands analys är klar inom kort.

Om Agenda 2030 

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

De globala målen - Agenda 2030 (globalamalen.se)

Relaterade länkar

Agenda 2030-delegationen (sou.gov.se)

Kunskapsdagen den 26 januari 2018 på Hola folkhögskola


Tillbaka till toppen