Clean

Nio EU-regioner, inkluderat Västernorrlands län, har gått ihop för att ta itu med en gemensam utmaning: hur man möter EU:s energieffektivitetsmål. Projektet kommer att utbyta erfarenheter för smartare och mer energieffektiva regioner, ökad koldioxidreduktion och minskad energiförbrukning.

Clean har ekonomiskt stöd från EU:s Interreg Europe-samarbetsprogram som hjälper regionala och lokala myndigheter att utveckla sina strategier och policys. Detta görs genom att dela smarta lösningar mellan regionerna.

Projektet sprider, bland annat, att med stöd av en solkarta för Västernorrlands sju kommuner, möjligheten till solelproduktion i offentliga byggnader, bostadsbolag, företag, samt enskilda fastighetsägare. Hus eller förråd som är större än 15 kvadratmeter finns med på den digitala kartan. Med solkartor och programvara som verktyg kan stadsplanerare, arkitekter och byggherrar ta bättre beslut kring om solel är ett gott alternativ för framtida elproduktion. Fastighetsägarna kan samtidigt att se över sin energikonsumtion och reducera denna. 

Projektet pågår under fem år med en budget på 1,6 miljoner euro.

Mer information finns på Cleans webbplats (interregeurope.eu)

Interreg Europe, European Union, European Regional Development Fund

Tillbaka till toppen