Emergreen

Emergreen – Emerging Technologies For Greener Communities – är ett samarbete mellan sju partner i fem olika EU-regioner i Sverige, Finland, Färöarna, Nordirland och Irland. Projektet pågår mellan oktober 2018 och september 2021.

Finansiering sker genom NPA-programmet som riktar sig till glesbefolkade områden i norra Europa och Arktis. Projektet syftar till att använda ny, innovativ teknik för att utveckla inkluderande, användarcentrerade hållbara offentliga tjänster. I Västernorrland genomförs projektet i nära samarbete med de lokala energi- och klimatrådgivarna.

Mer information finns på Emergreens webbplats (emergreen.interreg-npa.eu)

Northern Periphery and Arctic Programme logotyp

Tillbaka till toppen