Två leende kvinnor som går igenom anteckningar tillsammans framför en dator

Projekt

Energikontoret Västernorrland tar initiativ till projekt där det finns ett uttalat utvecklingsbehov hos våra kommuner. Här kan du se vilka projekt vi bedriver just nu.

Läs mer om projektet Evergreen
Läs mer om projektet Clean
Läs mer om projektet Smarctic
Läs mer om projektet Regionala noder för energikartläggningsstöd
Läs mer om projektet RUL
Läs mer om projektet Green

Tillbaka till toppen