Green

Energikontoret genomför en förstudie inför genomförandeprojektet "Grön energiomställning och effektivisering i företag i Västernorrland (GREEN)". Syftet med förstudien är att kartlägga och identifiera små och medelstora företag i länet som är i behov av och mottagliga för stöd i en grön omställning.

Förstudien delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfondens program React-EU som ska bidra till en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin efter Covid-19 pandemin, samt av statliga medel från anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder. Förstudien pågår mellan mars 2022 och november 2022 och genomförs tillsammans med Region Jämtland Härjedalen.


Tillbaka till toppen