Bild där det listas samarbetspartners

Omställningslyftet

Små och medelstora företag i Västernorrland kan ta del av kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning för att sänka sina energikostnader. Nu erbjuder Energikontoret Västernorrland oberoende stöd inom ramen för Omställningslyftet, den nationella satsningen för affärsdriven klimatomställning.

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning från affärsutvecklare, experter och forskare för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Vad vi erbjuder

Energikontoret Västernorrland erbjuder individuell rådgivning inom energieffektivisering, fördjupande nätverksträffar och inbjudan till nationella kunskapshöjande seminarier med forskare, företag och experter inom energieffektivisering. Det är ett begränsat antal platser för att medverka i Omställningslyftet - först till kvarn.

Erbjudande: kostnadsfritt energistöd

Gemensam satsning

Projektet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF.

De sex energikontor som deltar i satsningen är; Energikontor Norr, Energikontoret Västernorrland, Energikontoret i Mälardalen, Energikontor Väst, Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne.

Kontakt

Emma-Lee Björk, projektledare

E-post: emma-lee.bjork@rvn.se
Telefon: 0611 – 804 57

David Tengerström, projektledare

E-post: david.tengerstrom@rvn.se
Telefon: 0611 – 803 23

Logotyp - Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Tillbaka till toppen