Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

RUL – regional utvecklingsledare

På Energimyndighetens uppdrag samordnar Energikontoret de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen ska även skapa förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler, bostäder och transporter.

Samordningen sker genom nätverk för kompetensutbyte, utbildning och studiebesök samt samordning av gemensamma projekt och informationsinsatser.