Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Logotyp för projektet Smarctic

Smarctic

Projektet Smarctic syftar till att utveckla smarta samhällen genom att implementera smart teknik. Teknik som är utformad för att öka energieffektivitet och användning av lösningar för förnybar energi i bostäder och offentlig infrastruktur i avlägsna, glest befolkade områden i Norra periferin och arktiska området.

Partnerskapet kommer att fokusera på hela bestånd av byggnader och allmän infrastruktur, genomföra en ”Smart Energy Management Model ”(SEMM) anpassad från befintliga smarta stadsmodeller. Projektet kommer att underlätta innovativa pilotförsök som använder IKT-teknik, som Artificiell intelligens och Internet of things. Detta för att testa nya lösningar, öka medvetenheten och förändra beteenden inom energiområdet. Finansiering sker genom NPA-programmet som riktar sig till glesbefolkade områden i norra Europa och Arktis.

Läs mer på Smarctics webbplats

Northern Periphery and Arctic Programme logotyp