Utsnitt från solkartan över Härnösand

Passar ditt hus för solceller?

Solkartan är ett verktyg som har utvecklats i samarbete med Energimyndigheten. Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Varje kommun i Västernorrland har en egen solkarta. Klicka på den karta som är aktuell för dig. Zooma in och klicka på det hus du är intresserad av. Alla byggnader med en yta över 15 kvadratmeter finns med i solkartan.

Solkarta Sollefteå (solleftea.se)

Solkarta Sundsvall (sundsvall.se)

Solkarta Timrå (timra.se)

Solkarta Ånge (ange.se)

Solkarta Örnsköldsvik (ornskoldsvik.se)

Analys av solenergipotential på tak

Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika energiklasser som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.

För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan du kan använda till solpaneler.

I diagrammet ser du energiklasserna för de takytor som du kan använda till solcellspaneler. Du ser också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive energiklass. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för ditt solcellssystem.

Analys av solinstrålning på tak och fasader

I solkartan kan du också uppskatta hur mycket solenergi som når fasader under ett representativt år. Genom att klicka på knappen i nedre vänstra hörnet på dialogrutan som beskrivs ovan får du tillgång till denna information:

  • När du klickar på knappen öppnas en interaktiv 3D-vy för vald byggnad.
  • Du kan vrida vyn och zooma in på olika delar av byggnaden.
  • I 3D-vyn finns uppgifter om total potentiell solinstrålning på byggnadens tak respektive fasader. Det finns även diagram som beskriver hur stora ytor (vertikal y-axel) som uppfyller olika energiklasser (horisontell x-axel). Uppgifter om solinstrålning på tak för vald byggnad är identisk med den som presenteras i den första dialogrutan (2D).
  • Det är samma energiklasser på både tak och fasader, tänk på att angivna siffror beskriver årlig solinstrålning på tak och fasader och inte möjlig solelproduktion. Solinstrålningen redovisas individuellt för varje byggnadskropp även om det finns flera fastigheter i samma byggnad, exempelvis radhus.

Spara uträkningen som pdf

Du kan spara uträkningen som en pdf-fil. Ta med kartan till en leverantör för att få hjälp med att ta fram ett solcellssystem som passar för ditt tak.


Tillbaka till toppen