Pågående projekt

Här hittar du information om projekt och pågående satsningar inom det regionala utvecklingsområdet.

Vissa projekt drivs inom regionen. I andra fall är vi en aktör som samverkar med andra. Denna lista visar på något av bredden i den verksamhet som Region Västernorrland driver och engagerar sig inom.

Utveckling av hälso-och sjukvården

Region Västernorrland samverkar bland annat med länets kommuner och andra regioner för att utveckla hälso- och sjukvården. För satsningar som rör vård och vårdgivare finns mer information på delplatsen Vårdgivarwebben, Samverkan & utveckling


Tillbaka till toppen