Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Förberedelseprojekt med Kenya Mombasa

Landstinget har sökt och beviljats ett kommunalt partnerskapsprogram för ett förberedelseprojekt med Republic of Kenya Mombasa County. Syftet är att utveckla ett långsiktigt utvecklingspartnerskap mellan regionerna.

Huvudsakligt samarbetsområde är lokal demokrati, styrning och organisation.

Vi har fyra samarbetsområden:

  1. Ungdomarnas delaktighet i ett demokratiskt samhälle
  2. Kultur och dess betydelse i regional utveckling
  3. Folkbildning
  4. Miljö och energi

Mål

Parternas kortsiktiga mål är att undersöka om det finns bra grunder för samarbete inom de fyra samarbetsområdena. I förlängningen kan det resultera i ett större projekt.

Utvecklingspartnerskapets långsiktiga mål är att utarbeta flera projekt i framtiden. Därmed kan vi bidra till att förbättra förutsättningarna för hållbar minskning av fattigdomen samt till en rättvis och hållbar utveckling i partnerregionen.

Finansiering

SIDA har beviljat 275 000 kronor i bidrag från ICLD (Swedish International Centre for Local Democracy). 120 000 kronor för landstingets arbetsinsatser och 155 000 kronor för resor och aktiviteter. Projektet är i sin helhet därmed externt finansierat.