Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Joint Efforts To Combat Dropout

Projektet ”Joint Efforts To Combat Dropout” har beviljats inom EU:s Erasmus+ program. Projektet har pågått från och med 1 september 2014 till och med den 31 augusti 2016.

Studieavbrott är ett växande allvarligt problem i Europa som har långsiktiga effekter både på den ekonomiska tillväxten, samhällsutvecklingen och på individerna. Eftersom avhopp från skolan är ett mycket komplext problem i samhället kan problemet inte lösas genom enbart utbildningsåtgärder. För att bekämpa problemet behövs funktionella och permanenta nätverk med effektivt sektorsövergripande samarbete mellan olika aktörer som exempelvis företag, yrkesvägledaren, sociala området, vårdgivare, ungdomsorganisationer, familj och föräldraorganisationer och utbildningsanordnare.

Projektets mål 

  • att utveckla en verktygslåda av framgångsrika metoder och praxis för att bekämpa avhopp
  • att utveckla permanenta nätverk av aktörer och intressenter samt deras arbetsmetoder i varje region för att motverka dropout
  • att bidra till framtida politiska utvecklingen i regionerna genom delad kunskap och erfarenheter av partnerna.
  • Målet är också att öka kunskapen om målgrupperna för att hantera avbrott och skapa långsiktiga effekter.

Resultat

Projektet har syftat till att främja regionala och lokala aktörer för att bekämpa tidigt studieavbrott och att uppnå ett av de viktigaste pedagogiska målen i EU 2020-strategin, att minska skolavhoppen till under tio procent inom EU.

Projektet har fokuserat på att täcka hela kedjan av avhopp från skolan: prevention (förebyggande), intervention (ingripande) och kompensationsåtgärder.

Partnerskapet av fem regionala myndigheter, skolor och det politiska nätverket AER (Assembly of European Regions) har också tillsammans utvecklat en verktygslåda med framgångsrika metoder och arbetssätt för att motverka skolavhopp genom delad kunskap och delade erfarenheter. Partnerna i projektet har fått fördjupade insikter genom medverkan av ett brett spektrum av aktörer och intressenter som var för sig har kunskaper om effekter och processer som också är viktiga för att utveckla de övergripande riktlinjer som fokuserar på hela kedjan för att uppnå hållbara resultat.

Resultatet baseras på fyra rapporter rörande de utvecklade metoderna inom varje region. Med användning av projektets verktygslåda har partnerskapet analyserat situationen för tidigt studieavbrott i de fem deltagande regionerna och gjort sin rekommendation bestående av en samling åtgärder som bör påverka framtida politiska beslut rörande stöd och kapacitetsuppbyggnad på skolor och i samhället för att motverka avbruten skolgång.

Läs Västernorrlands fyra rapporter, ta del av verktygslådan samt partnerskapets gemensamma policyrekommendationer under relaterad information till höger.

Projektledare är Ilona Novak. 

Läs mer på projektets gemensamma webbsida