Florist som jobbar med växter vid stor blomvas

Extra stöd för att stötta handelsbranschen som drabbas hårt i coronakrisen

Projekt Handelskraft ska med hjälp av medel från Europeiska Socialfonden stärka kompetensen hos handelsanställda och skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga handelsföretag.

Projektet har under hösten 2020 identifierat behovet av kompetensutveckling bland handelsföretag i Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. Från och med våren 2021 till och med april 2022 har projektet erbjudit kostnadsfria utbildningar som ska rusta och stärka i handelsbranschens omställning.

Se projektets kick-out om Framtidens handel i efterhand 

Mer information om projektet Handelskraft:

Kontaktuppgifter och mer information om projektet

Finansierat av Europeiska Socialfonden.

Nyheter om projektet


Tillbaka till toppen