Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Extra stöd för att stötta handelsbranschen som drabbats hårt i sviterna av Covid-19

Projekt Handelskraft ska med hjälp av medel från Europeiska Socialfonden stärka kompetensen hos handelsanställda och skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser inom handelsbranschen.

Inledningsvis fokuserar projektet på att identifiera behovet av kompetensutveckling bland handelsföretagen och medarbetarna. Därefter kan skräddarsydda kompetenshöjande insatser tas fram. Det innefattar olika former av utbildningar och handledning utifrån behov. De första utbildningarna kommer att genomföras efter årsskiftet, handledning kan komma att påbörjas tidigare. Projektet avslutas i september 2022.

Vilka kan delta?

Projektets ambition är att engagera 450 personer vid minst 60 olika handelsföretag i region Västernorrland och region Jämtland Härjedalen. 

Vill du veta mer om projektet och anmäla dig? På Region Västernorrlands webbsida "Delta i projekt Handelskraft!" förklarar vi mer om vad det innebär att delta. 
Delta i projekt Handelskraft!

Varför handeln?

Handeln i region Västernorrland och region Jämtlands Härjedalen är mycket betydelsefull för bådas arbetsmarknad och ekonomi. Mer än var tionde invånare i arbetsför ålder arbetar idag inom branschen. Under 2020 har många av dessa blivit permitterade eller varslade vilket innebär att flera behöver se sig om efter annat arbete.

Det är tydligt att Corona-pandemin har påskyndat den digitala omvandling som sker inom handeln. En förändring som ställer nya krav på företagen och dess anställda - bland annat ökad kunskap i digital affärsutveckling och marknadsföring samt förståelse för kundens nya beteenden och förväntningar.

Vad ska projektet uppnå?

Projektets mål är att med kompetenshöjande insatser stärka den anställdes position i nuvarande anställning eller skapa förutsättningar för att stå bättre rustad för nytt arbete.

Förväntade resultat och effekter:

  • Kompetenskartläggning av medarbetare och ledning inom handelsbranschen för att synliggöra behov och utvecklingsmöjligheter.
  • Bidra med kompetensutvecklingsinsatser riktade mot handeln för att lindra de konsekvenser som uppstått till följd av Covid-19.
  • Det glapp som uppstår mellan att anställda permitterats och i vissa fall får avsluta sin anställning ska minska.
  • Skapa en digital plattform som synliggör de kompetensutvecklingsmöjligheter som finns i projektet samt regionalt och nationellt.

Finansiering och samverkan

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektägare är Region Västernorrland som driver projektet tillsammans med region Jämtland Härjedalen. Handelskammaren, Företagarna och Arbetsförmedlingen är samverkanspartners.

Kontaktpersoner projekt Handelskraft

Josefin Nilsson projektledare Handelskraft
Projektledare 073-096 81 89 josefin.nilsson4@rvn.se
Företagskoordinator 070-550 18 04 lennart.mortsell@regionjh.se
Utbildningskoordinator 070-269 16 09 kristin.hagglund@midchamber.se
Omställningskoordinator 073-719 69 37 sara.comen@regionjh.se