Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Projekt handelskraft

År 2020 beviljades Region Västernorrland medel från Europeiska Socialfonden för att kunna stötta Handelsbranschen som drabbats hårt i sviterna av Covid-19. Projekt Handelskraft är ett samarbete med Region Jämtland Härjedalen.

Handelskammaren gjorde under våren en undersökning som visade att av Västernorrlands företag inom besöksnäring och handel trodde 70 procent att de inte skulle finnas kvar i höst.

Målet är att projektet ska stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer i handelsbranschen. 225 kvinnor och 225 män vid minst 60 olika företag omfattas av insatsen. Dessa personer erbjuds kompetenshöjande insatser för att stärka sina möjligheter till utveckling inom handelsbranschen, eller för att öka förutsättningarna till nytt arbete inom annan bransch.

Hör av er till Lennart Mörtsell om ni som handelsföretag vill delta i projektet!

De som valt att medverka i projektet kommer att få genomgå en kartläggning där behov och kompetenser identifieras. Utifrån företagens och de anställdas behov tas därefter skräddarsydda kompetenshöjande insatser fram. Det kan exempelvis vara utbildning som redan finns, men det kan också handla om att man tar fram nya utbildningar inom projektet för att kunna möta målgruppens behov.

Projektet står för kostnaderna för de kompetenshöjande insatserna. Arbetsgivaren kan däremot komma att låta sina anställda delta i projektaktiviteter under arbetstid.Kontaktuppgifter:

Projektets företagskoordinator Lennart Mörtsell: lennart.mortsell@regionjh.se/070-550 18 04

Projektledare Mikaela Vennerbring: mikaela.vennerbring@rvn.se

Projektet finansieras av den Europeiska socialfonden.