Avslutningskonferens Handelskraft

ESF-projektet Handelskraft löper mellan 2020–2022. I maj 2022 hölls en avslutningskonferens där projektmedarbetare, följeforskare och olika aktörer inom handelsbranschen delade med sig av olika resultat och goda exempel.

Textad version:

Syntolkad version:

Program

Handelns paradigmskifte

Om den snabba utveckling som skett under pandemin. 

Henrik Ekelund, näringspolitisk expert, Svensk Handel.

Helena Mattsson, framtidsstrateg Kairos Future. 

Branschen i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen 

Kompetensbehovet regionalt och slutsatser från projektet.

Johan Vinther, kompetensförsörjningsstrateg, Region Västernorrland 

Katarina Lundquist, projektledare Handelskraft 

En lärande utvärdering 

Vilka lärdomar kan vi dra från ESF-projekt Handelskraft? 

Niga Hamasor, följeforskare, VETA

Camilla Aronsson, Svenska ESF-rådet 

Panelsamtal 

Livesändningen avslutas med reflektioner och samtal för att dra slutsatser inför kommande programperiod. 

Oliver Dogo, VD, Handelskammaren Mittsverige
Henrik Ekelund, näringspolitisk expert, Svensk Handel
Åsa Hernerud, enhetschef näringsliv och samhällsbyggnad, Region Jämtland-Härjedalen

Moderator: Olle Lidgren 

Om projekt Handelskraft

Projekt Handelskraft ska med hjälp av medel från Europeiska Socialfonden stärka kompetensen hos handelsanställda och skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga handelsföretag.

Projektet identifierade behovet av kompetensutveckling bland handelsföretag hösten 2020 och utefter det har individer i branschen erbjudits kostnadsfria utbildningarför att rusta och stärka i handelsbranschens pågående omställning.

Projektägare är Region Västernorrland, tillsammans med Handelskammaren Mittsverige och Region Jämtland-Härjedalen.


Tillbaka till toppen