Ledutveckling i Västernorrland

Projektstödet ges inom ramen för EU:s landsbygdsprogram för att utveckla lederna så att de uppfyller kriterierna i nationella ramverket för låglandsleder.

Projektet omfattar följande aktiviteter och investeringar:

  • röja och märka upp led
  • utbyten av torrdass till mulltoa
  • utveckling av programvara och app för att matcha specifikationer från Naturvårdsverket och Lantmäteriet för enhetlig information om vandringsleder
  • spänger och smalsandning av ledavsnitt

Syfte med ledutvecklingen 

Projektets syfte är att stärka kvalitén på leder i Sundsvalls kommun samt Höga Kusten-leden i linje med Nationella ramverket för vandringsleder, så att leden kan fortsätta utvecklas. Det i sin tur säkrar leders långsiktiga dragningskraft på besökare som i sin tur ger ett underlag till företag på landsbygderna kring leden att bygga upp sina affärsverksamheter kring.

Information

Projektägare: Region Västernorrland 

Period: projektet pågår till och med 30 september 2024

Budget: 2 928 500 kronor 

Finansiär: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt: Niklas Selin, projektledare 


Tillbaka till toppen