Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Jämställd regional tillväxt

I projektet analyseras vilka branscher som får företagsstöd och hur det kan förändras. Vi ordnar även kurser för till exempel handläggare av företagsstöd, politiker och externa företagsstödjare.

Insatserna inom Jämställd regional tillväxt ska leda till att jämställdhetsperspektivet blir mer centralt i till exempel den regionala utvecklingsstrategin, och att jämställdhet präglar det praktiska arbetet med företag. Här ger vi en rad exempel på insatser i projektet. 

En branschanalys ska ge nya prioriteringar för företagsstöd

Projektet vill belysa fördelningen av företagsstöd och påverka vilka grupper som framöver får del av företagsstödet. Därför har vi låtit Luleå tekniska universitet analysera:

  • vilka branscher som i dag får företagsstöd
  • vilka branscher som betraktas som tillväxtbranscher
  • vilka möjliga framtidsbranscher som missas på grund av hur riktlinjerna för företagsstöd ser ut i dag
  • Analysen ska bland annat hjälpa politikerna att fatta beslut om nya prioriteringar för företagsstödet. Analysen är tänkt att vara relevant även när det gäller andra insatser och strategier med koppling till den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Heldagskurser

Som en del i projektet ges utbildning i normkritik och jämställdhet. Den riktar sig till handläggare på regionen och länsstyrelsen som bedömer ansökningar om företagsstöd och projektmedel, företagsfrämjare hos exempelvis den regionala inkubatorn Bizmaker och de kommunala näringslivskontoren. Syftet med kurserna är att deltagarna ska ges förutsättningar att fördela tillväxtmedel och stötta företag mer medvetet framöver.

Ett antal politiker och tjänstepersoner från RegionVästernorrland får utbildning i jämställdhetsintegrering, könsuppdelad statistik och budgetering, i en halv till en hel dag. Bland deltagarna finns exempelvis tillväxtchef, förvaltningschef för Regional utveckling och RUS-samordnare (RUS = regionala utvecklingsstrategin).

I det pågående arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin ingår att göra jämställdhet till en central del av strategin. Utbildningarna ska förenkla det arbetet.

Bedömer transportplanens konsekvenser för jämställdhet

Region Västernorrland gör en jämställdhetskonsekvensbedömning av den nyskrivna Regionala transportplanen. Därefter hålls en work­shop för dem som varit med och tagit fram planen. Workshopen ska ge höjd kompetens i jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt perspektiv, inför kommande revideringar av planen.

Om projektet

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland (projektägare) och Länsstyrelsen Västernorrland. Projektet pågår från 4 oktober 2016 till och med 8 november 2018.

Målet med projektet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt.

Projektet kommer att fokusera på två prioriteringar:

Prioritering 1: Att vidareutveckla och systematisera arbetet med att jämställdhetsintegrera centrala program och planer inom det regionala tillväxtarbetet

Prioritering 2: Att använda projekt- och företagsstöd som ett av flera verktyg för att bidra till att bryta den segregering på arbetsmarknaden som sker på grund av kön och utländsk bakgrund