Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kunskapsseminarier projekt Koll2020

På denna sida hittar du dokumentation från de tre seminariedagar som projektet Koll2020 har genomfört under våren 2019. Syftet med dessa dagar var att skapa en mötesplats för länets aktörer samt bidra med kunskapspåfyllnad till politiker och tjänstemän som arbetar med kollektivtrafik.

Totalt har ungefär 75 personer deltagit på de tre seminariedagarna kring Koll2020. Längst ned på sidan hittar du föreläsarnas presentationer i pdf-format.

Dag 1 – Från kollektivtrafik till mobilitet

Dagen inleddes med en föreläsning av Karolina Pamp-Sandgren från ÅF Consult. Hon berättade om de trender som pågår där traditionell kollektivtrafik växlar om till att erbjuda ett bredare spektrum av mobilitetstjänster.

Därefter föreläste Karolina Håkansson från Blekingetrafiken om deras satsningar på mobilitet i glesbygd. Dagen fortsatte med att Tomas Byberg från Byberg och Nordin berättade om det nya anropsstyrda bussupplägg som är på gång att startas i Härnösand.

Dagen avslutades med ett panelsamtal där även ordförande i Kollektivtrafikmyndighetens direktion, Per Wahlberg (M), deltog.

Dag 2 – Ökat kollektivt resande med kundfokus

Bengt Stålner med lång erfarenhet av kollektivtrafikutveckling föreläste om vad som får fler att resa kollektivt och vad Västernorrland borde göra för att öka det kollektiva resandet i länet.

Efter lunch pratade Theres Nilsson och Henrik Strömberg från X-trafik och Region Gävleborg hur de nått en väldigt bra utveckling av trafik och resande i sitt län. Därefter så pratade Jessica Viktorsson från A Win Win World om nudging och visade olika exempel på enkla saker som kan påverka människors val.

I det avslutande panelsamtalet deltog även Hans Backlund (S), ordförande i nämnden för hållbar utveckling.

Dag 3 – En hållbar kollektivtrafik

Förmiddagen ägnades åt ekologisk hållbarhet. Per Erik Lund från Electricity i Göteborg berättade om deras projekt där elbussar satts in och inomhushållplatser byggts. Han gick även in på vikten av att tänka samhällsplanering utifrån ett kollektivt resande. Per Erik följdes av Anna Albinsson från BioFuel Region som berättade om de olika hållbara drivmedel som finns på marknaden och vilka fördelar och nackdelar dessa har med utgångspunkt i Västernorrlands län.

Efter lunch föreläste Mathias Sundin från Region Västernorrland om tillgänglighet och hur vi kan skapa en mer attraktiv kollektivtrafik. Han följdes av Jonas Ihlström från VTI som har forskat på bussförares arbetsmiljö med fokus på hot och våld.

Dagen avslutades som de övriga med ett panelsamtal där bland annat Region Västernorrlands hållbarhetschef Sofia Mackin medverkade.

Vill du veta mer om projekt Koll2020 och/eller de seminariedagar vi genomfört är du välkommen att kontakta projektledare Mathias Sundin: mathias.sundin@rvn.se.