Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Building capacity to address literacy challenges and enhance democratic engagement in Västernorrland and Mombasa

Region Västernorrland har beviljats medel om drygt 2,3 miljoner kronor från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Syftet med projektet är att främja demokratiska förutsättningar i Västernorrland och Mombasa, Kenya genom att bland annat arbeta för ökad läs- och skrivförståelse.

Regionens partnerskapsprojekt med Mombasa pausas tillfälligt på grund av Covid.

År 2020 beviljades regionen externa medel av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för att fortsätta partnerskapsutbytet med Mombasa län i Kenya kring kunskap- och metodutveckling för hållbar konsumtion och avfallshantering.

Hösten samma år, beslutade styrgruppen, i samförstånd med vår partner i Mombasa, att pausa arbetet till följd av rådande mötes- och reserestriktioner. Eftersom restriktionerna kvarstår, har styrgruppen valt att förlänga pausen till 1 augusti 2021. I anslutning till detta, görs en ny utvärdering av projektarbetet i samråd med vår kenyanska samarbetspartner och ICLD.

För mer information, kontakta gärna samordnaren för partnerskapet Ali Qadiri.

Kontakt

Ali Qadiri, hållbarhetsstrateg & samordnare för regionens kommunala partnerskapsprojekt, e-post: ali.qadiri@rvn.se

Bakgrund: ICLD är en ideell biståndsorganisation som har Sveriges Kommuner och Regioner som huvudman och vars verksamhet finansieras av biståndsmyndigheten Sida. Föreningen jobbar för hållbar lokal demokrati i låg- och medelinkomstländer genom kommunala partnerskap och utbildningsprogram.

Projektet har en styrgrupp med representanter från både Västernorrland och Mombasa, Kenya.

Presentation

Aktivitetsplan - Projekt

Aktivitetsplan - Styrgrupp

Aktiviteter som genomförts i Västernorrland och i Mombasa

Läs mer om aktiviteter 2019

Läs mer om aktiviteter 2018

Läs mer om aktiviteter 2017

Relaterad information

1st Study report Vasternorrland.pdf 

2nd Study report Vasternorrland.pdf

3rd Study report Vasternorrland.pdf

1st Study report Mombasa.pdf

2nd Study report Mombasa.pdf

3rd Study report Mombasa.pdf

Study report on methods developed to increase reading ability through cross-sectoral collaboration in Västernorrland.pdf

Study report on methods developed to increase reading ability through cross-sectoral collaboration in Mombasa.pdf