Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Komp2020

Regionala kompetensplattformar är ett sätt att stärka samverkan för bättre kompetensförsörjning, mellan exempelvis myndigheter, näringsliv och utbildning.

Målet för samhällets arbete med kompetensförsörjning är att näringsliv och offentlig sektor ska kunna anställa medarbetare med rätt kompetens. Det behövs en ökad samsyn mellan exempelvis arbetsgivare, utbildningsanordnare och myndigheter om vad som behöver göras. De regionala kompetensplattformarna innebär ett strukturerat och fokuserat arbete för att förbättra kompetensförsörjningen och öka samverkan mellan sådana aktörer.

Ett verktyg i tillväxtarbetet

Projektet Komp2020 pågår från 1 januari 2016 till och med 30 oktober 2017. Det har utvecklats för att förstärka strukturer och processer inom arbetet med kompetensplattformen. Syftet är att plattformen ska fungera som ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Verksamheten i projektet är inriktad mot att utveckla dialog, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan aktörer i länet.

Verksamheten i projektet ska också bidra i processen med att förankra, utveckla och genomföra handlingsplanen för kompetensförsörjning. Arbetet kommer bland annat att drivas genom att genomföra dialogmöten, seminarier och konferenser.