Lärkraft

I projektet Lärkraft arbetar vi gemensamt för livslångt lärande och validering i Västernorrland. Aktörerna som deltar har som mål att utveckla effektiva regionala samverkansstrukturer för validering. Allt för att värna varje persons lärande- och arbetslivsresa.

Grov tidplan för Lärkraft - delprojekt till och med december 2024

  • November 2022: start Regional digital valideringsportal 
  • November 2022: start Arbetsplatsens roll i det livslånga lärandet 
  • December 2022: start Lärcentra, folkbildning och akademi - valideringsbärare? 
  • Mars 2023: start Validering och SME-företags tillväxtresa 
  • Mars 2023: start Kraftsamling ökad validering genom branschmodeller 
  • April 2023: start Tankesmedja validering 

Mötesplats för studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare är en viktig pusselbit i saker som hänt tidigare hos individen och en länk i den fortsatta processen.

Mer om studie- och yrkesvägledarens roll 

Valideringsdagen i Västernorrland

Den 31 januari samlades omkring 60 deltagare vid Söråkers Folkets hus, ett startskott för mer fokuserat arbete med validering.

Mer om Valideringsdagen

Livslångt lärande kräver att vi testar nya modeller

Marissa Lonnakko och Hampus Lindqvist

I Härnösands kommun och Timrå kommun arbetar de med delprojekt Arbetsplatsens roll i det livslånga lärandet. 

Mer om arbetet med kommunernas valideringsmodeller 

De går i bräschen för validering i Västernorrland

I delprojekt Regional digital valideringsportal kartläggs vilka möjligheter som finns till validering idag. 

Mer om Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommuns arbete

 


Tillbaka till toppen