Lärkraft

I projektet Lärkraft arbetar vi gemensamt för livslångt lärande och validering i Västernorrland. Aktörerna som deltar har som mål att utveckla effektiva regionala samverkansstrukturer för validering. Allt för att värna varje persons lärande- och arbetslivsresa.

Grov tidplan för Lärkraft - delprojekt till och med december 2024

  • November 2022: start Regional digital valideringsportal 
  • November 2022: start Arbetsplatsens roll i det livslånga lärandet 
  • December 2022: start Lärcentra, folkbildning och akademi - valideringsbärare? 
  • Februari 2023: start Tankesmedja validering 
  • Mars 2023: start Validering och SME-företags tillväxtresa 
  • Mars 2023: start Kraftsamling ökad validering genom branschmodeller 

Livslångt lärande kräver att vi testar nya modeller

Marissa Lonnakko och Hampus Lindqvist

I Härnösands kommun och Timrå kommun arbetar de med delprojekt Arbetsplatsens roll i det livslånga lärandet. 

Mer om arbetet med kommunernas valideringsmodeller 

De går i bräschen för validering i Västernorrland

I delprojekt Regional digital valideringsportal kartläggs vilka möjligheter som finns till validering idag. 

Mer om Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommuns arbete

 


Tillbaka till toppen