Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Ledutveckling för företagsutveckling

Satsningen på att utveckla Höga Kustenleden pågår under tre år och finansieras av Region Västernorrland och EU:s regionalfond.

Nu ska den populära Höga Kustenleden utvecklas ytterligare. Genom att ta fram nya erbjudanden längs leden, skapa fler besöksanledningar och ge bättre information ska tillväxten stärkas, leden ska bli mer hållbar och även bidra till folkhälsan. En satsning på ledutveckling är något som besöksnäringen i hela regionen kommer att kunna dra nytta av och det är en viktig förutsättning för företagsutveckling kring leden.

Satsningen på att utveckla Höga Kustenleden ska bland annat resultera i en bättre upplevelse för besökarna, att företagen kring leden kan ställa om och nå nya målgrupper och att det skapas fler kommersiella produkter och ikoniska platser längs leden. När projektet är klart ska leden vara en dragare av nationell standard.

Nationellt ramverk för vandringsleder

Region Västernorrland deltar i det nationella projektet som ämnar lyfta vandringsleder. Kunskapen från det projektet ska användas i utvecklingen av Höga Kustenleden.

Nationellt ramverk för vandringsleder

Kontaktinformation 

Frågor eller funderingar? Kontakta Niklas Selin, Projektledare Höga Kustenleden
telefon: 070-279 50 34, e-post: niklas.selin@rvn.se

Kort fakta om projektet

  • Projektnamn: ledutveckling för företagsutveckling
  • Finansierat av: Region Västernorrland och EU:s regionalfond
  • Involverade i projektet är: Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Höga kusten Turism, Höga Kusten destinationsutveckling samt representant från skötselföreningen för Höga Kustenleden
  • Beviljat stöd: tre miljoner kronor
  • Projektperiod: juni 2021 – oktober 2023

Fortsatt utveckling av Höga Kustenleden och omgivande näringsliv

"Idag är Slåttdalsskrevan en av de besöksmål längst leden som drar flest besökare. Satsningen ska göra att fler platser får ökad tillströmning av besökare vilket gynnar tillväxten."

Nyhet om fortsatt utveckling av Höga Kustenleden