Ledutveckling för företagsutveckling

Satsningen på att utveckla Höga Kusten-leden pågår under tre år och finansieras av Region Västernorrland och EU:s regionalfond.

Den populära Höga Kusten-leden ska bli ännu bättre. Genom att ta fram nya erbjudanden längs leden, skapa fler besöksanledningar och ge bättre information ska tillväxten stärkas, leden ska bli mer hållbar och även bidra till folkhälsan. En satsning på ledutveckling är något som besöksnäringen i hela regionen kommer att kunna dra nytta av och det är en viktig förutsättning för företagsutveckling kring leden.

Aktuellt i projektet just nu 

Ledundersökning sommar 2022 

Sommaren 2022 genomförs en undersökning vid Höga Kusten-leden. Alla som vandrar leden har möjlighet att svara på en undersökning via de QR koder som är uppsatta längs ledens 13 etapper. Information om undersökningen finns även vid tio olika platser som många vandrare passerar. Dina svar är värdefulla i vårt arbete för att utveckla leden och de kommer ligga till grund för fortsatt arbete.

Affisch: Hjälp oss att göra Höga Kusten-leden ännu bättre (pdf) 

Satsningen på att utveckla Höga Kusten-leden ska bland annat resultera i en bättre upplevelse för besökarna, att företagen kring leden kan ställa om och nå nya målgrupper och att det skapas fler kommersiella produkter och ikoniska platser längs leden. 

Nationellt ramverk för vandringsleder

Region Västernorrland deltar i det nationella projektet som ämnar lyfta vandringsleder. Kunskapen från det projektet ska användas i utvecklingen av Höga Kustenleden. När projektet är klart ska leden vara en dragare av nationell standard.

Nationellt ramverk för vandringsleder (visitvarmland.com) 

Kontaktinformation 

Frågor eller funderingar? Kontakta Niklas Selin, projektledare Höga Kusten-leden, telefon 070-279 50 34, e-post: niklas.selin@rvn.se

Kort fakta om projektet

Projektnamn: ledutveckling för företagsutveckling

Finansierat av: Region Västernorrland och EU:s regionalfond

Involverade i projektet är: Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Höga Kusten Turism, Höga Kusten Destinationsutveckling samt representanter från skötselföreningen för Höga Kusten-leden

Beviljat stöd: tre miljoner kronor

Projektperiod: juni 2021 – oktober 2023


Tillbaka till toppen