Regional exportsamverkan

Projekt Co-Respons ska arbeta för att nå den gemensamma strategiska inriktningen för regional exportsamverkan.

Från och med 2021 samverkar regional exportsamverkan Västernorrland (Team Mid Sweden) i ett internationaliseringsprojekt tillsammans med exportsamverkan Jämtland Härjedalen. Gemensamt planeras företagsbesök samt aktiviteter som workshops och seminarier utifrån företagens behov och efterfrågan.

Exportsamverkan Västernorrland arbetar för ökad tillväxt och en högre internationalisering hos små och medelstora företag i regionen. Det ska stärka företagens konkurrenskraft genom att få nya företag och befintliga exportföretag att internationalisera sina produkter och tjänster. Här kan du läsa mer om uppdraget: 

Exportsamverkan Västernorrland (tillvaxtverket.se)

Exportsamverkan Jämtland Härjedalen (tillvaxtverket.se)

Mål för projektet Co-Respons

  • Projektet ska öka internationaliseringen av små och medelstora företag för näringslivets ökade konkurrenskraft och överlevnad i Västernorrland och Jämtland Härjedalen.
  • Projektet ska bidra till stärkt konkurrenskraft för näringslivet utifrån definierade styrkeområden inom smart specialisering och övriga strategier för hållbar regional utveckling och tillväxt.

Regional exportsamverkan finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.


Tillbaka till toppen