Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Samverkan för framtidens besöksnäring

Från kris till stärkt och utvecklad outdoor/mötesindustri - omställning av Västernorrlands besöksnäring genom utveckling och samverkan.

Samverkan för framtidens besöksnäring är ett 2-årigt projekt med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet är en samverkan mellan Region Västernorrland och destinationerna Sundsvall och Höga Kusten med syfte att utveckla besöksnäringen i länet. Målet är att  turistföretagen ska komma stärkta ur pandemin och ha långsiktig hållbarhet. 

Projektet pågår från och med den 1 mars 2021 och avslutas 28 februari 2023 och har en total projektbudget på fem miljoner kronor. Projektet är tänkt att bland annat resultera i att företag ställer om och förnyar sitt utbud mot nya målgrupper eller marknader, skapar nya produkter och stärker sina företagsnätverk. Tillsammans ska regionen och destinationerna matcha besöksnäringens behov mot de stöd och den finansiering som företagsfrämjande aktörer kan ge.

Projektet har som mål att:

  • 200 besöksnäringsföretag ska få stöd
  • 200 besöksnäringsföretag ska ha ställt om eller förnyat sitt utbud mot nya målgrupper eller marknader på grund av Covid-19
  • 100 produkter har förnyats eller skapats
  • 10 nav/noder/teman har pekats ut och fått utvecklingsplaner
  • 15 nya/stärkta nätver

Halvårsrapport projekt Samverkan för Framtidens Besöksnäring

Kontakta oss 

Katarina Lundqvist
Projektledare
070-511 58 07
katarina.lundquist@rvn.se

Malin Wermelin
Utvecklingssamordnare
0611 - 801 37, 073-367 97 08
malin.wermelin@rvn.se

Malin Wermelin ska jobba mot Destination Höga Kusten

Karin Svingstedt
Utvecklingssamordnare
karin.svingstedt@rvn.se
0611-801 39, 073-366 47 24

Karin Svingstedt ska jobba mot Destination Sundsvall

 

Loggo limpa medfinansiärer framtidens besöksnäring550 px.jpg