Samverkan för framtidens besöksnäring

Projektet har initierat nytt cykelnätverk

Just nu är det många cykelprojekt på gång i länet, på många olika platser som kompletterar varandra. För att fokusera mer på det har det skapats ett nytt cykelnätverk i Västernorrland som består av representanter från både näringen och det offentliga.

Vill du delta i cykelnätverket?

Kontakta Katarina Lundqvist, projektledare Framtidens besöksnäring, e-post: katarina.lundquist@rvn.se

Företagare inom besöksnäringen lär av varandra i ny satsning

Annelie Hamrin som driver Bergeforsfisket i Timrå har deltagit i strategigruppen:

- Vid förra strategigruppsträffen fick jag presentera mitt företag, dela med mig av en utmaning i mitt företagande och få reflektioner av de andra. Den här gruppen är fantastisk och vi har så många gemensamma nämnare i hur det är att driva ett företag så jag blir jätteinspirerad, säger Annelie Hamrin.

Mer om strategigruppen för besöksnäring 

Från kris till stärkt och utvecklad outdoor/mötesindustri - omställning av Västernorrlands besöksnäring genom utveckling och samverkan.

Samverkan för framtidens besöksnäring är ett 2-årigt projekt med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet är en samverkan mellan Region Västernorrland och destinationerna Sundsvall och Höga Kusten med syfte att utveckla besöksnäringen i länet. Målet är att  turistföretagen ska komma stärkta ur pandemin och ha långsiktig hållbarhet. 

Projektet pågår från och med den 1 mars 2021 och avslutas 28 februari 2023 och har en total projektbudget på fem miljoner kronor. Projektet är tänkt att bland annat resultera i att företag ställer om och förnyar sitt utbud mot nya målgrupper eller marknader, skapar nya produkter och stärker sina företagsnätverk. Tillsammans ska regionen och destinationerna matcha besöksnäringens behov mot de stöd och den finansiering som företagsfrämjande aktörer kan ge.

Projektet har som mål att:

  • 200 besöksnäringsföretag ska få stöd
  • 200 besöksnäringsföretag ska ha ställt om eller förnyat sitt utbud mot nya målgrupper eller marknader på grund av Covid-19
  • 100 produkter har förnyats eller skapats
  • 10 nav/noder/teman har pekats ut och fått utvecklingsplaner
  • 15 nya/stärkta nätverk

Kontakta oss 

Katarina Lundqvist
Projektledare
Telefonnummer: 070-511 58 07
E-postadress: katarina.lundquist@rvn.se

Presentationer företagsfrämjare

I maj 2022 ordnade projektet en dag för att diskutera näringens behov av främjarsystemet. Behövs särskilda stöd för besöksnäringen och hur kan vi möta upp det behov som finns? 

Almi Mitt 

Bizmaker

Leader Höga Kusten 

Region Västernorrland 

Jämtland Härjedalen Turism, JHT 

Syfte med träffen 

EU-finansierat projekt


Tillbaka till toppen