Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om SIMMITT.

Vem kan få stöd genom projekt SIMMITT?

Små och medelstora företag inom industri och Industrinära tjänsteföretag. 

Små och medelstora företag har under 250 anställda och omsättningen överstiger inte 500 000 euro. Dessutom får inte ägandet av aktierna i stödföretaget tillhöra en stor koncern till mer än 25 procent. 

Vad för typ av stöd kan SIMMIT ge? 

Projektet gör i första hand en behovsanalys hos företaget. Utifrån uppkomna behov kan konsultstöd ges. Oftast leder det till att först få medverka i en workshop-serie tillsammans med andra industriföretag med liknande behov. Därefter skrivs en egen projektplan där konsultinsats kan ges till enskilt företag upp till gränsen för så kallat försumbart stöd. 

Vad är försumbart stöd? 

Ett företag kan få försumbart stöd upp till 200 000 euro under en rullande treårsperiod. Företaget deklarerar själv till projektet hur mycket försumbart stöd som företaget erhållit. 

Om jag har utmaningar inom smartare produktion, det vill säga digitalisering, automation, robotisering, kan jag då få stöd? 

Inga problem, hör av dig till oss så berättar vi mer. 

Utmaningar inom effektivisering, produkt eller optimal försäljning, kan jag få stöd för det? 

Inga problem, hör av dig till oss så berättar vi mer. 

Om jag vill nå nya marknader, även internationellt, eller behöver designa ett produkttjänteerbjudande, kan projektet vara behjälpligt? 

Ja, men det är ingen quickfix. Med hjälp av projektet kan vi strukturera upp vilka behov och insatser som behöv för att ni förhoppningsvis ska lyckas i kommande affärer.

Om jag har utmaningar i företagers organisation, kan jag då få stöd? 

Inga problem, hör av dig till oss så berättar vi mer och funderar på frågeställningarna, kan vi, vill vi, bör vi göra detta nu?

Kan projektet hjälpa till inom kompetensutvecklingsområdet? 

Ja, med till exempel frågor inom kompetenskartläggning, kompetensinventering, kompetensbehov med mera. 

 

 


Tillbaka till toppen