Miljardaffärerna till BAE systems Hägglunds – kraftsamlar tillsammans med sina underleverantörer

Trots pandemin går inte industrin på sparlåga. Hos AQ-bolagen med säte i Mjällom, Nordfarbo i Nyland och BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik är det bråda dagar. Tillsammans har de också valt att genomgå ett uppstartsprogram för att utveckla företagen och stärka samarbetet.

BAE systems Hägglunds har världsledande kunskap om fordonssystem för stridsfordon och bandvagnar och en unik ställning inom industrin. För att framställa bandgående militära fordon krävs tusentals viktiga komponenter, något som lokala industrier i Västernorrland inte är sena att ha till sin tjänst den dagen storordern kommer.

- Vi valde att delta i projektet SIMMITT i våras. Det var precis innan affärerna om sammantaget 15 miljarder var signerade. Förutsättningarna var att vi ville delta tillsammans med våra underleverantörer för att vi ska stärka samarbetet mellan oss, säger inköpschefen för BAE, Wim Eikelboom.

Blir bättre tillsammans

SIMMITTs uppstartsprogram är en av alla insatser som erbjuds i EU-projektet som kom till för att stärka industrin i regionerna Västernorrland och Jämtland-Härjedalen. Bakom satsningen står bland annat regionerna själva och projektupplägget som används är inspirerad från IUC-Z group i Jämtland.
I augusti startade första gruppen av uppstartsprogrammet vars mål är att stärka industrins konkurrenskraft och den 7 december träffades de för en avslutning.

Gruppen har tillsammans fördjupat sig i ämnen som exempelvis en lärande organisation och industriell automation. De har gjort studiebesök, tagit fram handlingsplaner för sina fortsatta utvecklingsarbeten och inte minst guidats av två erfarna konsulter längs vägen:
- Jag ser ett högt värde i att BAE gör detta tillsammans med sina underleverantörer. Träffarna har haft högt i tak och de har lyft saker som gör dem bättre tillsammans. Sammantaget står de inför angenäma utmaningar eftersom alla företag växer. Det osäkra världsläget gynnar lokal tillverkning så vi har många faktorer som spelar Västernorrlands industriföretag rätt i händerna just nu, säger Christoffer Boman, konsult i SIMMITT.

Expansiv fas

Christoffer Boman beskriver jätteorderna som en ketchupeffekt. För BAE:s underleverantörer gäller det att skala upp produktionen relativt snabbt, något som många av dem varit med om förut.

- Vi vet om att vi är i en expansiv fas nu och räknar med att det ser ut så i omkring tre år till. Vi hade helt enkelt inte råd att inte delta i SIMMITT. Vi behöver förändra våra arbetssätt då vi ser nya nivåer som vi inte har varit på förut omsättningsmässigt, säger Christian Welander, produktionschef på AQ Components.

300 meter från AQ Component i Mjällom, mitt i Höga Kusten, ligger AQ Wiring som också ser positivt på sitt deltagande i SIMMITT:
- Vi har haft en tuff tillväxtresa i år där vårt team växt med trettio procent sedan i maj. Vi tycker att det är en fantastisk möjlighet att titta på detta i SIMMITT och har bland annat fokuserat på att få personalstyrkan med oss och bättre förankring av förbättringsarbetet internt, säger Jenny Gerdin, VD på AQ Wiring.

Nordfarbo som bland annat levererar sandwichpaneler till BAE kände också ett behov av att delta i SIMMITT då de ändrat relativt mycket i företaget på sistone kopplat till just BAE:

- Det kändes helt rätt att vara med nu för att se vägar framåt, vi hittar lösningar som gör oss ännu bättre än tidigare, säger Magnus Burén, VD vid Nordfarbo.
Delägaren och försäljningschefen Tomas Burén är inte sen att instämma: det handlar inte alltid om att köpa en robot för tre miljoner kronor utan det kan vara mycket enklare lösningar. Under programmet valde vi att lägga flera dagar på att jobba närmare våra medarbetare i produktionen, vilket gett oss jättemycket, säger Tomas Burén.

Samarbetet gynnar alla inblandade

Nu är uppstartsprogrammet avslutat, men det verkar bara vara början på ett starkare samarbete mellan företagen. Företagen vill tillsammans jobbar vidare och kolla på hur de kan standardisera kommunikationen och det ömsesidiga samarbetet mellan bolagen.

- Genom att standardisera samtliga transaktioner och hur vi kommunicerar mellan varandra kan vi undvika missförstånd och bli bättre leverantörer och beställare. Det gynnar alla parter, säger en nöjd Wim Eikelboom.

Vill du också delta i uppstartsprogram för industrin eller veta mer om projektet?

Kontakt Alexandra Rietz, industriutvecklare Västernorrland, telefon: 070-509 26 06, e-post: alexandra.rietz@oviksindustrigrupp.se

Om projektet SIMMITT (Smart industriell modernisering i Mittregionen):

SIMMITT är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Örnsköldsviks industrigrupp, Engcon, IUC Z-GROUP i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet är att stärka konkurrenskraften hos våra industriföretag. Detta utförs till största del med insatser direkt hos företagen.

Läs mer på www.rvn.se/simmitt


Tillbaka till toppen