Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Ofta är det sociala målet eller samhällsmålet orsaken till den kommersiella verksamheten inom ett socialt företag.

Stärkta förutsättningar för socialt företagande och samhällsentreprenörskap

Sociala företag som skapar samhällsnytta spås bli allt viktigare i framtiden. Region Västernorrland satsar på att stärka förutsättningarna för sådana företag och aktörer i ett nytt tvåårigt projekt. En viktig del i projektet blir att söka upp, och skapa samarbeten med samhällsentreprenörer som finns i länet idag.

”Stärkta förutsättningar för socialt företagande och samhällsentreprenörskap i Västernorrland” är namnet på denna satsning. Projektet ingår i en nationell satsning och är ett regeringsuppdrag till Tillväxtverket och där flera andra regioner i landet också kommer att genomföra liknande projekt

– Vi har beviljats extern finansiering och totalt landar satsningen på omkring två miljoner kronor för detta regeringsuppdrag under en tvåårsperiod. Projektet pågår från februari 2019 till november 2020, säger Matilda Rehnström, ansvarig projektledare.

Projektet ska bland annat formulera en strategi för hur vi ska jobba med sociala företag i Västernorrland men även utifrån de förutsättningar vi har idag arbeta mer operativt för att få till förflyttningar och nå utveckling inom området. En viktig del blir att söka upp samarbete med de sociala företag som finns i länet idag och föra dialog. Vi ser till exempel gärna att kommuner i länet som har funderingar på att starta upp satsningar hör av sig för samarbete.

Social och ekonomisk hållbarhet

Målet är att stärka utvecklingen av sociala företag och förutsättningarna för samhällsentreprenörer så att dessa bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället. Det ska också bli en naturlig del av regionalt utvecklingsarbete för att skapa hållbar tillväxt.

– Samhällsentreprenörskap och sociala företag är en motvikt till mer kortsiktig vinstmaximering och ligger helt i linje med många av målen för Agenda 2030. De har utgångspunkten att skapa socialt värde eller lösa samhällsutmaningar och vi behöver stärka stödstrukturen och underlätta för denna typ av initiativ. Minst lika viktigt i ett län som Västernorrland är att skapa förutsättningar för att bedriva företag på exempelvis landsbygden. Där kan dessa företag i form av kooperativ eller andra företagsformer vara lösningen på framtida samhällsutmaningar och skapa stor nytta, säger Matilda Rehnström.

Stöd för sociala företag och entreprenörer

Som en grund för projektet gjordes 2018 en förstudie där Regionen tillsammans med Coompanion Västernorrland tog fram en nulägesanalys och handlingsplan för socialt företagande i länet. Resultatet visar att det saknas en tydlig stödstruktur i länet och en väg in i systemet för samhällsentreprenörer och sociala innovatörer.

Syftet med detta projekt är att:

  • utveckla marknaden för sociala företag och samhällsentreprenörer i Västernorrland
  • stärka stödstrukturen kring denna typ av företag och initiativ
  • öka kunskapen om företagen, dess resultat och effekter

Vad är socialt företagande?

Se gärna Tillväxtverkets film som beskriver socialt företagande.

Socialt företagande (Youtube)

Är du nyfiken på projektet eller vill ditt företag eller organisation vara en del av det?

Kontakta gärna oss om du är social entreprenör eller en aktör som planerar att genomföra en satsning inom detta område.

Kontakta Matilda Rehnström 072-238 68 23, e-post matilda.rehnstrom@rvn.se