Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Sustainable consumption and waste management – towards the sustainable development goals

Region Västernorrland har beviljats 300 000 kronor från ICLD för ett breddningsprojekt inom området miljö och hållbarhet. Syftet med projektet är att ge parterna möjlighet att hitta gemensamma nämnaren där bästa möjliga resultat kan uppnås för hållbar konsumtion och avfallshantering.

Region Västernorrland och Mombasa County Government har sedan 2014 haft ett framgångsrikt samarbete. Nästa steg inom partnerskapsamarbetet arbetas fram inom området miljö och hållbarhet.

Syftet med utvecklings-/breddningsprojektet är att parterna ska ges möjlighet att inom ramen för utsett område hitta gemensamma nämnaren där bästa möjliga resultat kan uppnås. Utvecklingen/breddningen ska göras inom hållbar konsumtion och avfallshantering med utbildning och lärande som fokusområde.

Målsättningen med utvecklings-/breddningsprojektet är att gemensamt definiera ett område för utveckling av ett användarvänligt och utvecklande system för utbildning inom ovan nämnda områden samt att titta på möjligheter att utveckla regionspecifika exempel/praktik gällande hållbar konsumtion och utveckling av avfallshanteringen. Hållbar konsumtion ger många positiva effekter, både på klimatet, hälsan samt verkar för en hållbar regional utveckling.

Projektperioden är från och med den 1 juli till och med den 31 december 2019. 

Aktivitetsplan

Aktiviteter som har genomförts i Västernorrland och i Mombasa

Utbyte av lägesrapporter i området hållbar konsumtion och avfallshantering

Lägesrapport Västernorrland

Lägesrapport Mobasa

Studiebesök i Västernorrland

Mellan den 29 september och 2 oktober 2019 besöktes Västernorrland av en miljödelegation från Mombasa i Kenya. Under det fyra dagar långa besöket i Västernorrland tog delegationen del av länssjukhusets avfallshantering och arbete med minskat matsvinn, regionens och länsstyrelsens samverkan inom hållbar utveckling och Agenda 2030, kommunala insatser för hållbar konsumtion samt gjorde studiebesök hos HEMAB.

Program för besöket i Västernorrland

Bildpresentation i Västernorrland

Projektmöte 29 september

Dagordning

Presentation av Västernorrlands lägesrapport

Presentation av Mobasa lägesrapport

Uppföljningsmöte 1 oktober

Dagordning

Mötesanteckningar

Presentationer under studiebesök

Waste management Västernorrland County

Presentation om matsvinn

Sundsvalls kommun energi- och klimatrådgivning

Förnybar energi

Samarbete mellan Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland inom hållbar utveckling och Agenda 2030

Presentation av Hola Folkhögskola

Studiebesök i Mombasa

Mellan den 28 november och 3 december 2019 gjorde projektgruppen i Västernorrland ett studiebesök i Mombasa. Under det fem dagar långa besöket utbytte delegationen kunskap och erfarenhet med intressenter i Mombasa inom området hållbar konsumtion och avfallshantering. I besöket ingick möten med civilsamhället, lokala myndigheter och intresseorganisationer för att lära om deras arbete med avfallsfrågor och om förutsättningarna. Under besöket diskuterades möjligheterna till att utveckla ett 3-årig projektsamarbete i det anvisat område.

Program för besöket i Mombasa

Bildpresentation i Mombasa

Presentationer under studiebesök

Material Recovery and Waste Management

WWF_Mombasa Plastic Smart Cities

Presentation of Västernorrland

Mombasa State of Play presentation