Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Kunskapsdag om Agenda 2030 25-26 januari 2018.
Kunskapsdag om Agenda 2030 25-26 januari 2018.

Agenda 2030 i Västernorrland

Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland samverkar i arbetet med Agenda 2030. Målet är att arbeta med Agenda 2030 i riktning mot ett långsiktigt hållbart Västernorrland.

Regionen och länsstyrelsen vill förstärka möjligheterna att nå Agenda 2030 målen i Västernorrland genom

  • att lyfta Agenda 2030 i relevanta nätverk 
  • kompetensutveckling i form av kunskapsdagar
  • erfarenhetsutbyte i Västernorrland 

Aktiviteter 2018 

Hur väl uppfyller vi målen idag?

Idag arbetar både länsstyrelsen och regionen med att integrera Agenda 2030 arbetet internt. I länet arrangerar vi kunskapsdagar för att öka kännedomen och kunskapen om de globala målen. 

Ta del av Region Västernorrlands GAP-analys 

Länsstyrelsen Västernorrlands analys är klar inom kort.

Om Agenda 2030 

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Agenda 2030 delegationen