Tips på andra organisationer som stöttar företag

På den här sidan har vi samlat information om hur andra organisationer kan stötta ditt företag i den nuvarande situationen.

Senast uppdaterad 2020-04-07 med:
Ansök om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) 

 

Regeringens åtgärdspaket

Regeringens ekonomiska åtgärder för företag med anledning av covid-19 är bl.a. minskade avgifter, enklare att beviljas lån och stöd till specifika branscher. 

Finansiellt stöd, arbetsgivarfrågor och åtgärder för företag

Verksamt.se har samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till som följd av coronaviruset.

Håll igång verksamheten trots covid-19

Tillväxtverkets information och stöd som kan hjälpa företag att hantera förändringar.

Ansök om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) 

Arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Ansök om hos Tillväxtverket. Handläggningen av din ansökan går snabbare om du har fyllt i alla uppgifter på rätt sätt. Det är alltså viktigare att du är noga än att du är snabb.

Finansiering och affärsutveckling

Almi finns tillgängliga för företagare som drabbas av krisen. De gick den 27 mars ut med ett erbjudande om Almis Brygglån - Från kris till hållbar framtid. Om du redan är låntagare kan du ansöka om att få pausa dina amorteringar.

Åtta timmar kostnadsfri affärscoachning

Bizmaker's erbjudande till alla företagare i länet som vill och kan förnya sin affärsmodell.

Ersättning av försäkringskassan

Försäkringskassan har information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn.

Skjuta upp skatteåterbetalningen

Skatteverket ger företagare möjlighet att ansöka om att skjuta upp skatteåterbetalning.


Länsstyrelsens insats för att stärka företagens likviditet och frigöra tid

Länsstyrelsen Västernorrlands åtgärder för att mildra konsekvenserna för företagen.

Destinationsbolagen i Sundsvall och Höga kusten

Information kring hur du som besöksnäringsföretagare kan hantera den rådande situationen:

Destination Höga kusten

Visit Sundsvall

Näringslivskontoren

Vi har regelbundna avstämningar med kommunernas näringslivskontor, som också ser över sina stödmöjligheter till dig som är företagare. Mer information finns på respektive näringslivskontors webbsidor:


Tillbaka till toppen