Förebygg ohälsa – både för företagare och anställda

Som arbetsgivare kan du hjälpa både dig själv, dina anställda och deras familjer genom att ta upp och diskutera frågor som rör hälsa och välmående - oavsett om ditt eller dina anställdas arbetssituation har förändrats drastiskt eller ej. I förlängningen är hälsan en avgörande faktor både för arbetsgivare och anställda.

För många har utbrottet av covid-19 inneburit en stor omställning i vardagen. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. Saker man tidigare har gjort för att må bra, som att gå till gymmet eller träffa vänner, ska man plötsligt vara försiktig med. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera denna nya situation och samtidigt må bra. 

Några generella råd:

  • Försök att hålla bra rutiner för mat, sömn och fysisk aktivitet.
  • Sysselsätt dig så mycket du kan med saker som du vet att du mår bra av.
  • Prata med och ta stöd av andra. Om du vill så finns det stödlinjer du kan kontakta.
  • Om du mår väldigt dåligt, kontakta vården.

Meningsfull sysselsättning på dagarna

Utbrottet av covid-19 har kullkastat vardagen för många. Fler jobbar hemifrån, en del har blivit av med jobbet, många sitter isolerade hemma utan något särskilt att göra. När aktiviteter ställs in så är det vanligt att man mår dåligt, eftersom man missar det som tidigare gav mening och glädje i livet. För att inte bli deppig så kan man behöva hitta andra meningsfulla aktiviteter att fylla tiden med.

Råd om vad du kan göra själv

Länkar till stöd och resurser

 

Social gemenskap

Att känna närhet och gemenskap är något de flesta behöver för att må bra. Utbrottet av covid-19 har gjort att det kan vara svårt att träffas och umgås som tidigare. Man kan därför behöva hitta nya sätt att hålla kontakten.

Råd om vad du kan göra själv

Länkar till stöd och resurser

 

Oro och ångest

Många känner oro just nu på grund av coronaviruset. Man kanske oroar sig för sin egen hälsa, för att en anhörig ska bli sjuk eller för hur viruset ska påverka samhället. Det är förståeligt att man känner oro. Oro är inte farligt och kan vara hjälpsamt i lagom mängd. Däremot kan man behöva stöd om man oroar sig så mycket att man mår dåligt eller får svårt att hantera vardagen.

Råd om vad du kan göra själv

Länkar till stöd och resurser

Tips på bra rutiner: mat, sömn, fysisk aktivitet

Utbrottet av covid-19 har för många inneburit en stor omställning i vardagen. Man kanske har kommit ur sina gamla rutiner och har svårt att motionera som vanligt. Att ha goda vanor för mat, sömn och fysisk aktivitet ökar motståndskraften för stress. Därför är det extra viktigt att tänka på sina rutiner nu.

Råd om vad du kan göra själv

Länkar till stöd och resurser

Undvika alkohol, tobak, droger eller spel

Behöver du prata med någon om alkohol, tobak, droger eller spel hittar du telefonnummer eller webbsidor att kontakta här:

Länkar till stöd och resurser

Stöd vid våld och sexuella övergrepp

Känner du att du behöver prata med någon? Här finns förslag på kontakter att ringa eller chatta.

Länkar till stöd och resurser

Om våldsutsatthet på 1177 Vårdguiden

Hopp och framtidstro

Känner du att du behöver prata med någon? Här finns förslag på kontakter att ringa eller chatta.

Länkar till stöd och resurser

Råd för dig med tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa

För dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa kan utbrottet av covid-19 vara extra utmanande. Den kan spä på en oro som redan finns. Kanske kommer den i vägen för den vård du får. Här finns råd för dig.

Råd vid tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa

Råd om att arbeta hemma


Tillbaka till toppen