Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kultur och kulturstöd

Alla aktörer inom kulturen påverkas på olika sätt av covid-19. Här samlar vi tips på hur ni kan lindra de negativa effekterna av covid-19.

Region Västernorrland tar hänsyn till att utbrottet av Covid-19 innebär vissa förändringar i projekt eller verksamheter. 

- Som regionalt utvecklingsansvarig värdesätter vi de viktiga kulturaktörerna och kulturskaparna som finns i vår region. Vi vill agera lyhört, flexibelt och proaktivt för att ge stöd i en turbulent tid och skapa goda förutsättningar för ett fortsatt rikt kulturliv, säger Maria Oldenmark, kulturchef.

Kulturverksamheten har, och vill fortsatt ha, en löpande dialog med stödmottagare för kulturprojekt som måste skruva på projektplaneringen.

Uppdatering 6 april:

Ansök om sänkta sociala avgifter

Regeringen har presenterat flera budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om en tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter.

Andra tips på ekonomiska lättnader hittar ni på sidan Länkar för dig som vill veta mer.

 

Uppdatering 2 april:

Vi uppmanar kulturaktörer att söka kulturprojektstöd även fortsättningsvis

- hitta nya sätt att utvecklas i dessa annorlunda tider 

  • En möjlighet är att använda projektstöd för verksamhetsutveckling, fortbildning och kapacitetsbyggande nu när publika arrangemang ställs in. Kanske kan verksamheten utvecklas för att nå ut på nya sätt?

  • För metodutveckling och nyskapande initiativ för att nå ut under nuvarande situation: Kulturprojektmedel kan sökas för kunskapsbyggande, verksamhetsutveckling eller kapacitetsbyggande, utifrån gällande Riktlinjer för bidragsgivning. Stöden kan sökas av kulturverksamheter med regional verksamhet, och medlen söks i konkurrens och utifrån handläggarnas bedömning av långsiktighet och allmännytta.

Läs mer om vårt kulturstöd. Sista ansökningsdag 20 april 2020


Brygglån

ALMI:s Brygglån är riktat till företag där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Läs mer på Almis hemsida

Frågor och svar kring pågående kulturprojekt

Kommer stöden att pausas?
Nej, vi kommer att betala ut stöd under hela året.

Måste vi betala tillbaka det vi fått om vi inte kan följa projektplanen?
I första hand ser vi gärna att arrangemang och projekt som har fått stöd senareläggs eller eventuellt genomförs med modifiering. Vi hänvisar till dialog kring både verksamhet och ekonomi med våra samordnare.

Kan arrangemang skjutas på framtiden?
Ja. Vi uppmanar till en dialog kring detta med våra samordnare.

Har du som kulturutövare några funderingar?
Kontakta kultursamordnare eller konstkonsulent (om det gäller bildkonstområdet) via e-post. Fria grupper företräds av representanter för KLYS medlemsorganisationer.