Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kultur och kulturstöd

Alla aktörer inom kulturen påverkas på olika sätt av covid-19. Här samlar vi tips på hur ni kan lindra de negativa effekterna av covid-19.

Inbjudan till dialogmöten

För att kunna diskutera frågor kring stöd, planerade arrangemang och arbeten tillsammans med samverkanspartners bjuder vi in alla kulturskapare, -föreningar och -verksamheter till ett antal digitala träffar. I dessa kan vi orientera oss i vad som händer och diskutera hur både vi och ni tänker, planerar och agerar framåt.

På grund av smittspridningsrisken är träffarna digitala.

Höstens möten

Tid: 10.00–11.00. Plats: Microsoft Teams.

  • Vecka 39: 24 sept, Museiverksamhet
  • Vecka 41: 8 okt, Bibliotek och litteratur 
  • Vecka 42: 15 okt, Scenkonst Västernorrland AB 
  • Vecka 43: 22 okt, Föreningsarkivet/Näringslivsarkivet 
  • Vecka 45: 5 nov, Hemslöjd 
  • Vecka 47: 19 nov, Konst Västernorrland  
  • Vecka 51: 17 dec, Summering av höstens kulturdialoger

Anslut till Teamsmötet

Dokumentation från tidigare möte

Kulturdialog - dokumentation 2020-05-14 (pdf)

 

Förenklade åtgärder och lättnader med anledning av covid-19 

Nämnden för hållbar utveckling beslutade vid sitt sammanträde den 19 maj att införa tillfälliga lättnader för de stöd som Region Västernorrland bidrar med till det civila samhället med anledning av covid-19.

Lättnaderna berör regionalt verksamhets- och organisationsstöd, projektstöd samt stöd till studieförbund.

Senast 15 augusti 2020 ska alla verksamheter som har beviljats stöd för projekt och verksamhet som bedrivs under 2020 komma in med skriftlig dokumentation om förändrad verksamhet.

Läs mer om åtgärder och lättnader för stöd till det civila samhället

 

Regeringens stödpaket på 500 miljoner till kulturen

Läs vår nyhet om vilka kulturaktörer som kan ansöka om stödet och hur man går till väga

 

Ansök om sänkta sociala avgifter

Regeringen har presenterat flera budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om en tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter.

Andra tips på ekonomiska lättnader hittar ni på sidan Länkar för dig som vill veta mer.

 

Brygglån

ALMI:s Brygglån är riktat till företag där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Läs mer på Almis webbplats

Frågor och svar kring pågående kulturprojekt

Kommer stöden att pausas?
Nej, vi kommer att betala ut stöd under hela året.

Måste vi betala tillbaka det vi fått om vi inte kan följa projektplanen?
I första hand ser vi gärna att arrangemang och projekt som har fått stöd senareläggs eller eventuellt genomförs med modifiering. Vi hänvisar till dialog kring både verksamhet och ekonomi med våra samordnare.

Kan arrangemang skjutas på framtiden?
Ja. Vi uppmanar till en dialog kring detta med våra samordnare.

Har du som kulturutövare några funderingar?
Kontakta kultursamordnare eller konstkonsulent (om det gäller bildkonstområdet) via e-post. Fria grupper företräds av representanter för KLYS medlemsorganisationer.