Förenklade åtgärder och lättnader för stöd till det civila samhället

Nämnden för hållbar utveckling beslutade vid sitt sammanträde den 19 maj att införa tillfälliga lättnader kring de stöd som Region Västernorrland bidrar med till det civila samhället med anledning av covid-19.

Verksamhetsstöd och organisationsstöd

Verksamheter med regionalt verksamhets- samt organisationsstöd får behålla sitt stöd. Det sker trots att verksamhet för flera organisationer påverkas eller ställs in med anledning av covid-19.

Projektstöd

Redan beviljade projektstöd återkrävs inte även om projektet inte kan genomföras med anledning av covid-19.

Om projektet senareläggs eller modifieras och detta dokumenteras och godkänns av handläggare så får verksamheten behålla projektmedlen.

Stipendier

Höstens stipendier som söks med sista sökdatum 15 september fördelas på fler sökande – för att komma fler kulturskapare till nytta. Det innebär:

  • Två arbetsstipendier à 25 000 kronor i stället för ett stipendium à 50 000 kronor. Gäller arbetsstipendium inom kultur, litteratur samt kulturella och kreativa näringar.
  • Tre kulturstipendier à 20 000 kronor i stället för två stipendier à 30 000 kronor.

Stöd till studieförbund

Studieförbunden ska redovisa 2020 i enlighet med beslut och anvisningar. Fördelning av regionbidrag 2021 till studieförbunden grundas på verksamhetsåret 2019. För beviljade utvecklingsstöd till studieförbund gäller samma regler som för övriga projektstöd, se beskrivning ovan under rubriken Projektstöd.

Allmänna villkor

Besluten gäller fram till 31 december 2020 för redan sökta medel. Besluten gäller inte för medel som söks för verksamhet under 2021.

Besluten gäller under förutsättning att verksamheten

  • inte går med vinst under året
  • har gjort ansträngningar för att genomföra och nå ut med sitt uppdrag utifrån de förutsättningar som råder med anledning av covid-19

Alla verksamheter som har beviljats stöd för projekt och verksamhet som genomförs under 2020 ska komma in med skriftlig dokumentation kring förändrad verksamhet senast 15 augusti 2020.


Tillbaka till toppen