Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Särskild utlysning – arbetsstipendier

Region Västernorrland underlättar för kulturskapare i den svåra situation de befinner sig i med anledning av covid-19. Det gör vi genom en särskild utlysning av arbetsstipendier. Utlysningen är möjlig eftersom 700 000 kronor omfördelats inom ordinarie budget.

Vad?

Det är arbetsstipendier som kan sökas inom litteratur samt scenkonst (dans, film, musik och teater). Du söker stipendiet för omställnings- och utvecklingsarbete. Stipendierna söks i konkurrens och tilldelas utifrån behov och utvecklingsarbete. Du kan inte söka för förlorad arbetsinkomst.

Om du arbetar med scenkonst kan du tilldelas från 10 000 kronor upp till 30 000 kronor. Litteraturstipendiet är på sammanlagt 50 000 kronor och delas ut till fem personer med en summa på 10 000 kronor per stipendiat.

Den särskilda utlysningen görs utöver de ordinarie stipendierna som söks i vanlig ordning till 15 september.

Vem kan söka?

Du ska vara professionell kulturskapare inom litteratur, dans, film, musik eller teater och vara skriven i Västernorrlands län.

Hur gör jag?

I formuläret ska du beskriva den omställning du står inför samt beskriva ditt utvecklingsarbete, och motivera varför du söker stipendiet. På vilket sätt kan ett stipendium stötta din utveckling?

Ansökan särskilt arbetsstipendium

Sista ansökningsdag är den 7 juni 2020.

Bedömning

Urval och samlad bedömning görs av sakkunniga i samverkan från bland annat Scenkonst Västernorrland AB och Riksteatern Västernorrland. Bedömningen görs i konkurrens mellan de sökande som ska beskriva sin situation och hur de har påverkats av covid-19.

När får jag beslut?

Beslut fattas och meddelas dem som sökt senast i vecka 26 (22–26 juni).  

Hur får jag del av pengarna?

Du rekvirerar pengarna med den blankett som skickas tillsammans med beslutet.