Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Projekt- och företagsstöd

Nu kan mikroföretag söka en utvecklingscheck

Region Västernorrland erbjuder mikroföretag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av coronakrisen och kunna utveckla sitt företag. 

Se filmen där vi berättar mer om stödet:

Utvecklingschecken kan sökas av företag med verksamhet i hela Västernorrland (inklusive Sundsvalls innerstad) som har en-nio sysselsatta/anställda och högst 20 miljoner kronor i omsättning. Utvecklingschecken kan beviljas även om lokal konkurrens förekommer.

Hur liten/stor får investeringen vara och hur stort stöd kan ges?

 • Investeringen ska uppgå till minst 20 000 kronor.
 • Stöd kan lämnas med upp till 80% av kostnaden för mjuka investeringar.
 • Stöd kan lämnas med upp till 50% av kostnaden för hårda investeringar.
 • Hårda investeringar får utgöra maximalt 60 000 kronor av det totala investeringsbeloppet.
 • Maximalt 150 000 kronor kan ges som stöd.

För vilka investeringar kan man söka utvecklingschecken?

Mjuka investeringskostnader:

 • Köpa konsulttjänster för produktutveckling.
 • Köpa konsulttjänster för affärsutveckling.
 • Köpa konsulttjänster för marknadsföring.
 • Investeringar för att digitalisera.
 • Företagsutvecklande utbildningskostnader

Hårda investeringskostnader:

 • Kostnader för köp av maskiner/inventarier som bidrar till utveckling av verksamheten.

Utvecklingschecken kan sökas via www.minansokan.se, till och med 31 december 2020.

Projektstöd

Vi finansierar utvecklingsprojekt som syftar till att främja tillväxt i vår region. Många projekt och verksamheter kan påverkas av situationen som råder och i förlängningen kan det innebära att det blir svårt att leva upp till uppsatta projektmål och indikatorer. Genom kontinuerlig dialog mellan projektägare och våra handläggare kan vi tillsammans hantera de problem som uppstår på ett bra sätt.

Skäliga kostnader för inställda arrangemang och resor kommer att hanteras som stödgrundande. Intäktsbortfall och eventuell förändring av projektbudgeten hanteras som vanligt i dialog med ansvarig handläggare.

Ofta medfinansierar vi projekt inom olika EU-program. Där försöker vi att ha ett gemensamt förhållningssätt med den största medfinansiären, till exempel Tillväxtverket.

Vi tar löpande emot ansökningar om projektmedel och välkomnar särskilt projekt som syftar till att lindra krisen i vår region.

Information från Tillväxtverket

Information från ESF-rådet

Kontakta våra handläggare för dialog och frågor:

Rita Jonsson
Stina Nilsson

Företagsstöd

Syftet med företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt hos regionens små och medelstora företag. Vi beviljar varje år ungefär 200 stöd till företag i Västernorrland för mindre såväl som större investeringar.

I den nu rådande situationen prioriterar vi utbetalningar till företag och vi har korta handläggningstider. Det är även möjligt att ansöka om utbetalning av redan beslutade stöd vid ett tidigare tillfälle än det som finns i beslutet.

Det är dock viktigt att ni meddelar oss om ni inte kan använda de ekonomiska medel som ni redan blivit beviljade. Det finns många som behöver stöd just nu. 

Till företag som har finansiell möjlighet att investera och ställa om - trots rådande situation, tar vi som vanligt emot nya ansökningar om företagsstöd

Läs mer om företagsstöd.

Frågor? Kontakta våra handläggare:

Thomas Stattin
Eva Henriksson
Thomas Olsson