Projekt- och företagsstöd

Nu kan utvecklingschecken sökas av fler företag

Region Västernorrland erbjuder både små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag.

Läs mer om utvecklingschecken och hur du ansöker.

 

Företagsstöd

Syftet med företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt hos regionens små och medelstora företag.

Just nu har vi längre handläggninstider än vanligt på grund av covid-pandemin. I dagsläget tar det cirka 2 månader från inskickad ansökan till vi kan handlägga ärendet. Det är också viktigt att ni meddelar oss om ni inte kan använda de ekonomiska medel som ni redan blivit beviljade. Det finns många som behöver stöd just nu. 

Till företag som har finansiell möjlighet att investera och ställa om - trots rådande situation, tar vi som vanligt emot nya ansökningar om företagsstöd

Läs mer om företagsstöd

Projektstöd

Vi finansierar utvecklingsprojekt som syftar till att främja tillväxt i vår region. Många projekt och verksamheter kan påverkas av situationen som råder och i förlängningen kan det innebära att det blir svårt att leva upp till uppsatta projektmål och indikatorer. Genom kontinuerlig dialog mellan projektägare och våra handläggare kan vi tillsammans hantera de problem som uppstår på ett bra sätt.

Ofta medfinansierar vi projekt inom olika EU-program. Där försöker vi att ha ett gemensamt förhållningssätt med den största medfinansiären, till exempel Tillväxtverket.

Vi tar löpande emot ansökningar om projektmedel och välkomnar särskilt projekt som syftar till att lindra krisen i vår region.

Information från Tillväxtverket

Information från ESF-rådet

Information om projektstöd 


Tillbaka till toppen