Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Projekt- och företagsstöd

Nu kan utvecklingschecken sökas av fler företag

Region Västernorrland erbjuder både små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag.

Läs mer om utvecklingschecken och hur du ansöker.

 

Företagsstöd

Syftet med företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt hos regionens små och medelstora företag. Vi beviljar varje år ungefär 200 stöd till företag i Västernorrland för mindre såväl som större investeringar.

I den nu rådande situationen prioriterar vi utbetalningar till företag och vi har korta handläggningstider. Det är även möjligt att ansöka om utbetalning av redan beslutade stöd vid ett tidigare tillfälle än det som finns i beslutet.

Det är dock viktigt att ni meddelar oss om ni inte kan använda de ekonomiska medel som ni redan blivit beviljade. Det finns många som behöver stöd just nu. 

Till företag som har finansiell möjlighet att investera och ställa om - trots rådande situation, tar vi som vanligt emot nya ansökningar om företagsstöd

Läs mer om företagsstöd.

Frågor? Kontakta våra handläggare:

Thomas Stattin
Eva Henriksson
Thomas Olsson

Projektstöd

Vi finansierar utvecklingsprojekt som syftar till att främja tillväxt i vår region. Många projekt och verksamheter kan påverkas av situationen som råder och i förlängningen kan det innebära att det blir svårt att leva upp till uppsatta projektmål och indikatorer. Genom kontinuerlig dialog mellan projektägare och våra handläggare kan vi tillsammans hantera de problem som uppstår på ett bra sätt.

Skäliga kostnader för inställda arrangemang och resor kommer att hanteras som stödgrundande. Intäktsbortfall och eventuell förändring av projektbudgeten hanteras som vanligt i dialog med ansvarig handläggare.

Ofta medfinansierar vi projekt inom olika EU-program. Där försöker vi att ha ett gemensamt förhållningssätt med den största medfinansiären, till exempel Tillväxtverket.

Vi tar löpande emot ansökningar om projektmedel och välkomnar särskilt projekt som syftar till att lindra krisen i vår region.

Information från Tillväxtverket

Information från ESF-rådet

Kontakta våra handläggare för dialog och frågor:

Rita Jonsson
Stina Nilsson