Olika alternativ för företagsomställning och utbildning för anställda

På grund av pandemin ställs vardagen på ända för företag och dess anställda. Därför har Region Västernorrland samlat tips på omställningsinsatser för företag och kompetensutveckling för anställda.

Kompetensutvecklingsinsatser för små och medelstora företag inom industrin

Små och medelstora företag inom industrin i Västernorrland kan genom kontakt med IUC Z- GROUP  i Jämtland få tillgång till deras webbaserade utbildningskatalog med 300 utbildningar i olika kategorier. För en kostnad på 2560 kr/medarbetare ingår alla utbildningar under 12 mån. Läs om utbudet i utbildningskatalogen. Det finns ett begränsat antal utbildningslicenser att tillgå.

Kontaktuppgifter:
katarina.haga@iuczgroup.se
070-260 44 16  

 

Korttidsarbete

Om du har anställda och till följd av coronaviruset är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från den 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från den 16 mars 2020. 

Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75 procent av kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90 procent av sin lön. 

Här hittar du Tillväxtverkets information om korttidspermittering 

 

Verktyg för omställning

Hos Myndigheten för yrkeshögskolan kan du som arbetsgivare eller som arbetar med personalfrågor som kompetensutveckling och omställning hitta verktyg som kan vara till hjälp.

Branschvalidering

Validering är en träffsäker metod för att synliggöra en individs faktiska kompetens. Genom att ta reda på människors faktiska kompetens och ställa den mot organisationens behov, blir det lättare att planera kompetenshöjande insatser eller nyrekrytering. Branschernas valideringsmodeller kan användas för att göra den typen av gap-analyser. Modellerna kan också användas för att synliggöra och ta tillvara på kompetens som kan användas i nya arbetsuppgifter och yrkesroller.

Här finns länkar till olika branschers information om validering och framtagna valideringsmodeller.

Uppdragsutbildning

Privata företag kan köpa en hel yrkeshögskoleutbildning eller utvalda delar för att vidareutbilda den egna personalen.

Offentlig verksamhet kan köpa uppdragsutbildningar av arbetsmarknadsskäl, biståndspolitiska skäl eller för att rehabilitera enskilda personer.

Du hittar aktuellt utbildningsutbud antingen på yrkeshogskolan.se eller genom att filtrera i en excelfil här. Hittar du en intressant utbildning ska du kontakta utbildningsanordnaren och fråga om du kan köpa utbildningen som uppdragsutbildning.

Här finns mer information om uppdragsutbildning samt en intervju med en utbildningsanordnare om uppdragsutbildning.

 

Kurser med lediga platser

Om det finns lediga platser på en yrkeshögskoleutbildning efter att antagningen är klar, så kan utbildningsanordnaren anta studerande till en eller flera av de kurser som ingår.

Som arbetsgivare kan du tipsa om lämpliga kurser, men det är individen själv som ansöker direkt hos skolan. Här kan du hitta de utbildningar som har lediga platser.

Kurser och kurspaket

Nyligen fattade regeringen beslut om att införa kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan, i syfte att stärka möjligheterna till kompetensutveckling och för den som redan har ett jobb. Det kan handla både om att stärka sin nuvarande position, avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter eller att byta bana helt.

YH-utbildningar finns inom många olika branscher och i de flesta av våra kommuner i Västernorrland, läs mer på https://www.yrkeshogskolan.se/.

 

Information från Arbetsförmedlingen

Säga upp personal eller permittera med anledning av coronaviruset

Här kan du läsa mer om personalomställning.

Är du i akut behov av medarbetare?

Skriv in #jobbjustnu i din annonstext om du behöver anställa personal omgående. Då kan tillgängliga kandidater lättare hitta din annons på Platsbanken.

Tips! Håll intervjuerna på distans via video, bjud in sökanden till en snabbintervju.

Läs mer om annonsering på Arbetsförmedlingen här.

Karriärvägledning

Skaffa dig en bild om arbetsmarknaden

 

 

Mittuniversitetet erbjuder utbildning

Befintliga kurser: 
Kurser som redan finns i det ordinarie utbudet. Kan erbjudas med eller utan möjlighet till högskolepoäng.

Skräddarsydda kurser: 
Kurser som anpassas efter kundens behov baserat på vad vi erbjuder på universitetet. Även detta alternativ kan erbjudas med eller utan högskolepoäng.

Föreläsningar, från enstaka timmar till flera dagar, och seminarium: 
Dessa alternativ kan anpassas efter kundens behov.

https://www.miun.se/medarbetare/gemensamt/Blanketter-och-mallar/uppdragsutbildning/

 

Socialstyrelsens introduktionspaket består av två delar som båda är kostnadsfria för deltagarna och tillgängliga för alla

Nu finns ett nytt nationellt introduktionsutbildningspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

  • Efter varje genomgången del får deltagaren ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare.

Introduktionspaketet tar cirka fyra dagar att genomföra i sin helhet. Rekommendationen är att gå igenom delarna vid olika tillfällen och att börja med del ett.

För andra frågor rörande vård och omsorgsfrågor i Västernorrland kontakta:

Ingrid Säterberg, Processledare Vård och omsorgscollege Västernorrland
Socialtjänstens samverkans- och stödfunktioner
Mail: ingrid.saterberg@kfvn.se

 

Exempel på privat- och företags­utbildningar

Yrkesakademin

Söker du en kortare kurs eller behöver du kompetensutveckla inom företaget? Här finns kurser för privatpersoner och för företag inom bland annat transport och fastighet.

 

Affärshögskolan

Affärshögskolan erbjuder kortare företagsutbildningar, kurser och skräddarsydda koncept för att möta era behov av kompetensutveckling. Är ditt företag eller du själv i behov av fortbildning inom ekonomi, försäljning, inköp, marknadsföring eller projektledning?

 

FEI

FEI erbjuder en rad olika företagskurser med varierande upplägg för olika nivåer och behov i såväl färdiga kurspaket som skräddarsydda kurser utifrån olika behov – oavsett om du är en ny medarbetare inom ett företag eller om du är en rutinerad chef.

Folkuniversitetet

Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Grundidén är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.

Folkuniversitet har en rad kurser och företagsutbildningar i Sundsvall.

Fördjupa dina kunskaper i Officepaketet

Office - webutbildning

Arbeta med Office 365 på distans

 

Validering av kockar

Validering används för att bedöma kompetensen hos personer som har erfarenhet inom måltidssektorn, men saknar yrkeslegitimation. I Sollefteå kommun finns yrkesbedömare, som får utfärda gesällbrev eller yrkesbevis som kock. På så sätt kan yrkesverksamma personer utan formell yrkeslegitimation synliggöra sin kompetens och söka jobb som kock eller måltidsbiträde.

För information om kockvalidering - kontakta:
Emma Olsson - Projektledare validering - Sollefteå kommun
emma.olsson@solleftea.se

 

Utbildningsprogrammet Kunskapsinvestering

Projektet/utbildningsprogrammet som går under namnet ”Kunskapssinvestering” är ett samarbete mellan Destination Sundsvall, Höga Kusten Destinationsutveckling, Höga Kusten Turism och Jämtland Härjedalen Turism och riktar sig till företag inom besöksnäringen i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. De företag som deltar får finansiering med 70 procent av den faktiska personalkostnaden (lön och lagstadgade sociala avgifter) för upp till tio anställda. Lönen är maximerad till 29 000 SEK per månad.

 

 

Kontakta din hemkommun för information om lärcentrum, yrkesvuxenutbildning och studieyrkesvägledning!


Tillbaka till toppen