Välkommen till enheten för Folkhälsa

Enheten för folkhälsa bedriver ett strategiskt arbete för att stimulera och utveckla folkhälsoarbetet i länet.

 Det gör vi genom att:

  • Följa upp, analysera och förmedla hälsoutvecklingen i befolkningen.
  • Utarbeta underlag för hälsopolitiska beslut och beställningar till hälso- och sjukvården.
  • Utveckla och stödja införande av metoder och program i hälso- och sjukvården.
  • Samarbeta med andra organisationer och myndigheter på lokal, regional och nationell nivå.

Läs mer om folkhälsoarbetet i Region Västernorrland på sidan för Regionens folkhälsoarbete.

Kontakt

Peter Möllerswärd, enhetschef
Telefonnummer: 070-340 65 88
E-postadress: peter.mollersward@rvn.se

Se alla anställda på folkhälsa under sidan för Regionens organisation, Regional utveckling


Tillbaka till toppen