Analys, statistik och prognos

I det regionala kompetensförsörjningsarbetet ser vi det strategiskt viktigt att våra regionala aktörer har en god kunskapsnivå och insikt om våra regionala utmaningar. Regionen tillhandahåller därför analyser och prognoser på kort och lång sik av kompetensbehoven inom näringsliv och offentlig sektor. Vi vill även synliggöra det utbildningsutbud som finns i vår region och matcha det mot arbetslivets behov.

Syftet med Regionala fakta är att på ett lättillgängligt sätt skapa en förståelse för utbud, efterfrågan och demografi i länet.Genom att kartlägga och strukturerar upp den privata och offentliga arbetsmarknaden samt analysera och synliggöra de fyra största utbildningsformerna möjliggörs en tydlig matchningsbild och skapar en gemensam förståelse för regionen som helhet.

Målgrupp

Samtliga aktörer som arbetar med regional utveckling på olika nivåer i länet men också inom kommuner och myndigheter. Då materialet genomsyras av tillgänglighet och hanterbarhet kan det användas såväl av en högstadieelev som står inför ett gymnasieval som för en statstjänsteman i bedömning av statliga medel till regionen.


Tillbaka till toppen