Regionala fakta

Centrala hanterbara fakta för matchning och analys

Syftet med denna analysmodell är att på ett lättillgängligt sätt skapa en förståelse för utbud, efterfrågan och demografi i länet. Genom att kartlägga och strukturerar upp den privata och offentliga arbetsmarknaden samt analysera och synliggöra de fyra största utbildningsformerna möjliggörs en tydlig matchningsbild och skapar en gemensam förståelse för regionen som helhet. Genom att modellen är återkommande årligen skapas möjligheter att analysera ändringar över tid.

Utgångspunkter:

  • Hanterbarhet
  • Tydlighet
  • Statistiskt säkerställda källor
  • Relevans
  • Synliggörande
  • Återkommande
  • Matchning

Rapporter

2022

Besöksnäring (pdf)

2021

YH - Yrkeshögskolan (pdf)

Vård- och omsorg (pdf)

2020

Gymnasieskolan (pdf)

Demografi och arbetsmarknad (pdf)

2019

Gymnasieskolan (pdf)

YH - Yrkeshögskolan (pdf)

Demografi och arbetsmarknad (pdf)

Folkhögskolan (pdf)


Tillbaka till toppen