Strategiska kommunala dialoger

Som en del av det regionala ledarskapet så erbjuder regionen riktade strategiska dialoger om kompetensförsörjning till alla länets kommuner. Under hösten 2019 genomfördes möten med Timrå och Ånge kommun och fler är inplanerade under våren 2020.

Regionen har inlett ett arbete med att skapa förutsättningar och inspirera kommunerna hur de kan ta sig an kompetensfrågan. Tanken är att synliggöra och möjliggöra kommunernas framtida kompetensbehov. Regionen har erbjudit samtliga kommuner samverkansstödet och intresset har varit stort. Under 2019 genomfördes två kommunala kompetensdialoger och arbetet kommer att fortsätta under 2020, programmet som regionen gör i samverkan med kommunerna tar sin utgångspunkt i följande punkter:

  • Nulägessituation - kommunen, regionen & nationellt
  • Analys, demografi, befolkningsstruktur och bristyrken
  • Målbilder
  • Näringslivets behov
  • Integration och etablering
  • Flexibla behov och lösningar
  • Utbildningsutbud och efterfrågan

Tillbaka till toppen