Validering i Västernorrland

I Västernorrland ser vi det som strategiskt viktigt att validering är ett naturligt inslag i det kommunala och regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Regional samverkan har stor potential att öka tillgången till och värdet av validering utifrån befintliga modeller inom i synnerhet yrkesinriktad vuxenutbildning samt mot arbetslivets kvalifikationer. En gemensam struktur för validering i Västernorrland ligger väl i linje med våra tankar som förs fram i vår nya regionala utvecklingsstrategi - Ett Västernorrland. Det möjliggör att vi kommer kunna attrahera och behålla kompetens i länet och stärka våra kommuners kompetensförsörjning. Det möjliggör också att fler kommer att få tillträde till högre studier, och att våra företag kommer kunna rekrytera kompetenta individer.

Region Västernorrland och kommunerna har tillsammans skapat ett nätverk inom validering. Nätverket är till för att utveckla och systematisera validering och skapa en arena för samverkan med regionen för att stärka metoden som ett kompetensförsörjningsverktyg i kommunerna och regionalt. Nätverket ”Validering i Västernorrland” (ViV) kommer att fungera som en regional struktur för valideringsfrågan i vår region.

Med finansiering från Tillväxtverket

Tillbaka till toppen