Målbild måltid

Den 7 maj 2019 startade samverkansprojektet Målbild Måltid som drivs av Region Västernorrland tillsammans med Sollefteå kommun, Kommunal och Utbildningsrådet för hotell och restauranger. I projektet ska vi tillsammans skapa strukturer för att kompetensförsörja måltidssektorn med kompetent utbildad personal.

Omkring 3 miljoner måltider serveras varje dag i grundskola, förskola, äldreomsorg och på sjukhus i Sverige. Måltidsbranschen växer, samtidigt som det råder stor brist i hela landet på utbildad personal. Därför startar nu Målbild Måltid som är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Sollefteå kommun, fackförbundet Kommunal samt Utbildningsrådet för hotell och restauranger (UHR).

Validering för yrkesbevis

I Målbild Måltid kommer ett verktyg som kallas för ”validering” att användas. Validering används för att bedöma kompetensen hos personer som har erfarenhet inom måltidssektorn, men saknar yrkeslegitimation.

– Kockar är ett av de största bristyrkena vi har regionalt så behoven är stora för detta projekt. Inledningsvis kommer ett antal personer att valideras mot kockyrket. Målsättningen senare är att en större grupp personer ska kunna valideras som måltidsbiträden och kockar, säger Johan Vinther, tillväxtsamordnare Region Västernorrland.

I projektet kommer Sollefteå kommun att få två så kallade yrkesbedömare, som får utfärda gesällbrev eller yrkesbevis som kock. På så sätt kan yrkesverksamma personer utan formell yrkeslegitimation synliggöra sin kompetens och söka jobb som kock eller måltidsbiträde.

Uppstart 7 maj, 2019

Den 7 maj 2019 träffades företrädare för Region Västernorrland, Sollefteå kommun, fackförbundet Kommunal samt Utbildningsrådet för hotell och restauranger (UHR) för att tillsammans starta upp projektet Målbild Måltid.

– Det är roligt att Sollefteå med omnejd blir ambassadörer för validering. Jag hoppas att detta projekt kan inspirera andra regioner i landet, säger Anna Ålund, verksamhetschef UHR Utbildning AB.Redan under hösten ska den första gruppen kockar valideras och därefter är målsättningen att personer från hela länet ska kunna besöka Sollefteå för att genomföra en yrkesvalidering inom måltidssektorn.

Nya kockar i regionen

De första två kockarna har nu validerats under vintern 2019 och fler väntar, Intresset för att validera sig mot kock är stort och Sollefteå har stärkt upp projektet med att utbilda mer personal i kollegial handledning i Västra Götaland.

För information om kockvalidering

Emma Olsson, projektledare validering på Sollefteå kommun. 

E-postadress: emma.olsson@solleftea.se


Tillbaka till toppen