Utveckling av regionalt servicearbete

Är ett projekt där Region Västernorrland tillsammans med kommuner och länsstyrelse ska etablera en stärkt flernivåsamverkan för att främja arbetet med service på landsbygden i länet. Aktiviteterna i projektet ska leda till att samverkan mellan offentliga aktörer med ansvar för service i regionen stärks.

I projektet som pågår fram till juni 2021 ska Region Västernorrland jobba tillsammans med andra aktörer i länet för en stärkt långsiktig flernivåsamverkan inom arbetet att utveckla servicen på landsbygden. Målet är en stärkt servicestruktur på landsbygden som är hållbar över tid och utvecklas med behoven av service och andra förändringar i landsbygdens utveckling.

De mål som tagits fram för regionala serviceprogrammet ska uppfyllas för de delar som rör prioriterat område samordning och utvecklade servicelösningar, dagligvaror och drivmedel. Efter projektet ska samverkan mellan lokal, kommunal och regional nivå vara prioriterad i berörda organisationer och med goda hållbara strukturer.

Inledande aktiviteter i projektet kommer att bestå av omvärldsbevakning för att hitta goda exempel från andra delar av landet som kan stärka arbetet med service i Västernorrland och bidra till lösningar för utmaningar som servicen på landsbygden står inför här. Framtagande och revidering av serviceplaner för bättre planering och stöd till aktörer inom kommersiell service är en aktivitet i projektet. Att utveckla lokalt anpassade servicelösningar och användningen av hemsändning är två andra.

Den kommersiella servicen på landsbygden är viktig för både bofasta och besökare såväl som för att företag ska kunna verka över hela länet.

Kontakt

Maria Lidgren, tillväxtchef

Projektet är delfinansierat av Landsbygdsprogrammet.

Europeiska Unionens flagga - Regionala utvecklingsfonden
Region Västernorrlands logotyp

Tillbaka till toppen