Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Bolag

Region Västernorrland äger/är delägare i flera bolag i syfte att bidra till regional utveckling.

Dessa bolag har, på uppdrag av ägarna, en uppgift att effektivt genomföra och utveckla sina respektive verksamheter.

Förvaltningen Regional utveckling ansvarar för ägarstyrningen, utifrån beslut från Regionstyrelsen. Förvaltningens ansvar innebär bland annat att genomföra regelbunden ägar- och bolagsdialog samt utforma och följa upp ägardirektiv.

ALMI Företagspartner Mitt AB

ALMI Företagspartner Mitt AB är vårt näringslivsbolag som vi äger tillsammans med staten och Region Jämtland. ALMI erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Coompanion Västernorrland

Coompanion Västernorrland är ekonomisk förening med uppdrag att ge rådgivning för dig som vill starta ett kooperativt företag. Region Västernorrland är medlem och långsiktig finansiär av Coompanion.

Samarbetsparter

Almi Mitt

Coompanion

Design i Västernorrland

Mid Sweden European Office 

Mittnordenkommittén