Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett övergripande strategidokument för Västernorrlands framtida utveckling med syfte att lotsa initiativkraften hos lokala, regionala och nationella aktörer inom det regionala utvecklings- och tillväxtfrämjande arbetet fram till år 2030.

Den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020–2030 är den övergripande strategiska inriktningen för länets gemensamma utvecklingsarbete. När vi pratar om den regionala utvecklingsstrategin säger vi ofta kort och gott RUS:en.

RUS:en innehåller vision, mål och långsiktiga prioriteringar för åren 2020-2030 och  länkar också ihop andra regionala strategier i ett större sammanhang.

Ett Västernorrland - Regional utvecklingsstrategi 2030 (pdf)

Alla län ska enligt lag ha en aktuell strategi för länets regionala utveckling och det är Region Västernorrland, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, som ansvarar för samordningen att ta fram, genomföra och också följa upp den regionala utvecklingsstrategin.

Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för regionens långsiktiga utvecklingsarbete, finansiering av projekt- och företagsstöd samt är vägvisande för finansiering från de europeiska strukturfonderna (regionalfonden ERUF och socialfonden ESF).

RUS är en gemensam strategi och bygger på samarbeten mellan många olika aktörer, som exempelvis:

  • kommuner
  • länsstyrelse och andra myndigheter
  • näringslivsorganisationer
  • lärosäten
  • ideella organisationer

Kunskapsunderlag för RUS

Invandrarindex Vuxna Västernorrland

Invandrarindex Ung 2018

OECD NSPA-rapport

Kartläggning och analys av styrkeområden

Rapport strukturbilder