Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Projekt SMART industri 2.0 Västernorrland

Målet är att under 2019 och 2020 stärka Västernorrlands industri- och industrinära företags konkurrenskraft och främja dess tillväxt och utveckling när det gäller digitalisering och kompetensförsörjning, transformation, nya affärsmodeller och samarbeten.

Industrin och den industrinära tjänstesektorn inom process- och tillverkning är dominerande näringar i Region Västernorrland och viktiga för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Syftet är att utifrån resultatet
från genomförd förstudie ge regionen och dess företag stöd i arbetet med:

  • Ökad kunskap kring regionens näringslivsstruktur, branschutveckling, förädlingsvärde samt möjligheter/utmaningar kring företagens digitalisering, kompetensförsörjning, transformation, nya affärsmodeller och tillväxt. Detta sker genom analys av företagens och länet, när det gäller arbetsmarknad, kompetensförsörjning, transformation och tillväxt samt jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv.

  • Identifiera och genomföra aktiviteter inom ramen för nyindustrialiseringsstrategin som kompletterar övriga insatser i regionen med fokus på digitalisering, kompetensförsörjning och nya affärsmodeller.

Bakgrunden till projektet är en förstudie genomförd av Region Västernorrland och Mittuniversitet under 2018 som heter Att digitaliseras eller att digitalisera Industriell utveckling i Västernorrland.

SMART industri 2.0 Västernorrland finansieras av Tillväxtverket och är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi, Smart industri. Tillväxtverkets temarapport, Digitalisering i svenska företag visar att det regionala skillnader i företagens digitalisering. I rapportens digitaliseringsindex är Västernorrland den region i landet som har lägst digitaliseringsgrad bland företagen.

Semniarier och workshops om Västernorrlands styrkeområden

Under 2019 har vi genomfört ett antal seminarier och workshops. Ta del av resultatet på sidan om rapporter och projektmaterial.

tillvaxtverkete_logo.jpg

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Malin Vedin, samordnare Näringsliv och innovation